Projekt rozporządzenia MZ ws. warunków umów - do konsultacji

11 Czerwca 2021, 15:12 pieniądze

Projekt noweli rozporządzenia o warunkach umów dostosowujący zapisy do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia został w piątek skierowany do konsultacji publicznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Jak wyjaśnia MZ w uzasadnieniu, "celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 830)(...)

Przypomnijmy, że w parlamencie toczą się prace nad nowelizacją. Ustawa została uchwalona przez Sejm 28 maja. Nowela ustawy o płacy minimalnej w ochronie zdrowia uchwalona W czwartek 10 czerwca Senat przyjął do niej poprawki. Senat przyjął ustawę o minimalnych wynagrodzeniach z poprawkami Ustawą ponownie zajmie się więc Sejm (15 czerwca). 

MZ precyzuje, że projekt noweli rozporządzania ws. warunków umów dostosowuje je do ustawy przez "wprowadzenie przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu informacji dotyczących liczby pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w tej ustawie, celem ustalenia współczynnika korygującego z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze".

Projekt przewiduje także określenie przez Prezesa Funduszu współczynników korygujących dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. należne było wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost w/w wynagrodzeń, na podstawie jednorazowego raportu przekazanego przez świadczeniodawców.

 Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz