Pacjenci wypisują się na żądanie ze szpitala i chorują bardziej.

11 Czerwca 2021, 16:50 pielęgniarka pacjent łóżko

W sądach jest coraz więcej procesów o błędy medyczne. Dotyczą one także pacjentów, których stan zdrowia pogorszył się po tym jak wypisali się na własne żądanie ze szpitala. Prawnicy sugerują aby lekarze opisywali w historii choroby konsekwencje tej decyzji dla pacjenta.

Liczba procesów o błędy medyczne w sądach nie maleje na przestrzeni lat.  Z danychMinisterstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2019 do Sądów Okręgowych wpłynęło 692 takie sprawy. Rok wcześniej 675, a w 2017 r. - 683.

W sporach sądowych jednym z najważniejszych dowodów, jest dowód z dokumentów.  W tym przypadku jest nim dowód z dokumentacji medycznej. Ta może być czasem niepełna, nieczytelna. 

Wielu lekarzy obawia się co sąd i pełnomocnicy pacjenta czy jego rodziny albo prokurator w postępowaniu przygotowawczym wywnioskują z dokumentacji medycznej w momencie gdy pacjent wypisał się ze szpitala na własne żądanie. A później jego stan zdrowia pogorszył się lub zmarł. 

Nie określono jak poinformować pacjenta

Ustawa o działalności leczniczej daje prawo pacjentowi do wypisu na własne żądanie. Zgodnie z jej przepisami pacjent występujący z żądaniem wypisu, powinien dostać informację od lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego leczenia. Pacjent musi złożyć pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. Gdyby tego nie uczynił, medyk powinien adnotować to w dokumentacji medycznej.  

-Problem polega tylko na tym, że nie określono precyzyjnie jak dokładnie pacjent powinien być informowany. W orzecznictwie sądowym zwracano uwagę, że informacja taka powinna być adekwatna do wiedzy lekarzy, opartej na wynikach wykonanych u pacjenta badań. Wskazywano też, że lekarz nie ma obowiązku przewidywać wszelkich możliwych zagrożeń (wyrok SO w Nowym Sączu z 9.12.2020 r., sygn. akt III Ca 722/20)- zauważa Radosław Tymiński, adwokat i specjalista od prawa medycznego. 

Wskazuje jednak lekarzom, że aby się zabezpieczyć na wypadek ewentualnego posądzenia o błąd, powinni zamieści informację w dokumentacji o wypisie pacjenta na własne życzenie. – Poza tym wypisać można jedynie tych, którzy mają zachowany kontakt słowno-logiczny. Poza tym lekarz powinien wskazać, że proces diagnostyczny lub leczniczy nie został zakończony i zalecane oraz możliwe jest jego podjęcie w każdym momencie. Pacjent nie będzie mógł wówczas powiedzieć, że nie miał świadomości braku zakończenia procesu diagnostyczno-leczniczego albo, że nie wiedział, iż ma możliwość zmiany zdania- zaznacza Radosław Tymoński. 

Dobrze jest aby w dokumentacji medycznej lekarz opisał także konsekwencje przerwania procesu diagnostyczno-leczniczego, w szczególności tych groźnych: udar, zawał, amputacja kończyny) z podkreśleniem możliwości wystąpienia zgonu (wtedy, gdy to jest odpowiednie do danego stanu klinicznego).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz