Parlamentarny tydzień w pigułce

14 Czerwca 2021, 11:00 kalendarz

We wtorek zaplanowano posiedzenie Sejmu IX kadencji. W harmonogramie obrad m.in.;

  • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw  

We wtorek, środę i czwartek zaplanowano posiedzenie Senatu RP X kadencji. W harmonogramie obrad m.in;

  • Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - więcej informacji o punkcie

Wtorek

SENAT

8:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Strategia systemu ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego – założenia przygotowane przez Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji.

Piątek 

10:00 Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie propozycji zmian ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz