Dodatki covidowe dla personelu niemedycznego: kiedy będą wypłacone?

14 Czerwca 2021, 11:55 koronawirus covid epidemia pandemia szpital zakaźny

Zapowiedź wypłaty jednorazowych dodatków covidowych dla niemedycznego personelu pomocniczego usłyszeliśmy pod koniec kwietnia tego roku. Pracownicy ci wciąż czekają na wypłatę tych dodatków. Kierownicy placówek medycznych mają bowiem czas do 15 czerwca, aby przekazać NFZ listy pracowników uprawnionych do takich jednorazowych świadczeń. Dopiero na tej podstawie NFZ przygotuje środki na te dodatki.

Pierwszy raz o pomyśle wypłaty takich dodatków dla personelu pomocniczego poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pod koniec kwietnia Po 5 tys. dla personelu pomocniczego walczącego z COVID-19

Następnie w połowie maja na wspólnej z ministrem zdrowia konferencji o szczegółach informował premier Mateusz Morawiecki Kiedy jednorazowy dodatek covidowy dla pracowników niemedycznych?

Redakcja Polityki Zdrowotnej zapytała resort zdrowia o to, ilu pracowników ma otrzymać takie jednorazowe dodatki oraz o koszt tych świadczeń.

Biuro komunikacji MZ odpowiedziało, że zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ: „wysokość łącznej kwoty niezbędnej do zapewnienia jednorazowych świadczeń dodatkowych dla wszystkich osób uprawnionych do ich otrzymania, (…) powinna być ustalona na podstawie informacji przekazanej przez kierownika Podmiotu do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 15 czerwca 2021 r.”.

NFZ zbiera zatem do wtorku listy uprawnionych pracowników niemedycznych. Przypomnijmy, że warunkiem przyznania takiego dodatku jest przepracowanie co najmniej 21 dni w obszarze covidowym. Dodatki miałyby być wypłacane m.in. dla salowych, noszowych, kierowców karetek, pracowników transportu medycznego.

Warto przypomnieć, że medycy otrzymują dodatki covidowe już od wielu miesięcy. W związku z uspokojeniem się sytuacji epidemicznej i zmniejszeniem zagrożenia, od czerwca br. zlikwidowano je dla części personelu medycznego. MZ powoli wycofuje się z wypłaty dodatków covidowych

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz