Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach. Ruszyły nabory w NFZ

16 Czerwca 2021, 10:33 Apteka

o już działających punktów szczepień m.in. w szpitalach, poradniach POZ i w obiektach sportowych dołączają apteki. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia od 15 czerwca zaczęły przyjmowanie wniosków od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień. Aplikacje można złożyć elektronicznie.

Możliwość prowadzenia szczepień w aptekach wprowadziła ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­ 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmianę w prawie farmaceutycznym, dając możliwość prowadzenie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, w aptekach ogólnodostępnych.

W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie MZ z 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Tym samym po spełnieniu określonych w dokumencie warunków, istnieje już możliwość wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 w aptekach.

Rozporządzenie zostało opublikowane 8 czerwca, a dzień później, czyli w środę 9 czerwca weszło w życie. Kilka dni temu Naczelna Izba Aptekarska informowała, że już blisko 9 tys. farmaceutów nabyło uprawnienia do wykonywania szczepień przeciw COVID-19, a ok. 6,3 tys. osób może dokonywać kwalifikacji. Wymagało to ukończenia specjalnych kursów.

Z kolei od wtorku (15 czerwca) NFZ zaczął przyjmowanie od aptek wniosków o przystąpienie do Narodowego Programu Szczepień.

 

Kto może się zgłosić?

Kwalifikację do programu otrzymają apteki ogólnodostępne, zgodnie z prawem farmaceutycznym. Apteka musi mieć aktywny status w Rejestrze Aptek. Ponadto musi być podłączona do Systemu P1 i zadeklarować używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji, spełnić wszystkie wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniach w sprawach wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki oraz szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Ostatnim warunkiem jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do programu łącznie z załącznikami.

Wymagania, które musi spełniać punkt szczepień w aptece

Do zaszczepienia w aptece niezbędne jest e-skierowanie. Jak wyjaśnia NFZ, na szczepienie przez farmaceutę będzie można zarejestrować się przez elektroniczny system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, telefonicznie lub w samym aptecznym punkcie szczepień.

Kwalifikować do szczepień i wykonywać szczepienia będą mogli ci farmaceuci, którzy posiadają do tego uprawnienia.

Apteka musi prowadzić dokumentację medyczną ze zrealizowanych szczepień i stosować się do zasad dystrybucji i przechowywania szczepionek.

 

Jak wygląda nabór wniosków od aptek?

Aby przystąpić do Narodowego Programu Szczepień, apteka przesyła elektroniczne oświadczenie do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Aplikacje przyjmowane są przez elektroniczną skrzynkę ePUAP. Oświadczenie musi być podpisane (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). Do wniosku należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, jako arkusz kalkulacyjny, który będzie można edytować.

Co istotne, nabór jest otwarty i ciągły. Nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni.

Oddziały Funduszu poinformuje aptekę o zakwalifikowaniu do programu lub braku kwalifikacji.

Apteki, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną wpisane na specjalny wykaz „covidowy”, prowadzony przez dyrektorów wszystkich oddziałów NFZ. Znalezienie się na tym wykazie umożliwi rozliczenie szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przystąpienie do NPSz oznacza, że apteka spełnia warunki udziału w programie i przyjmuje zasady finansowania szczepień.

Wynagrodzenie za szczepienia w aptekach

Za każde wykonane szczepienie przeciwko COVID-19 apteka otrzyma z NFZ 61,24 zł. Szczepienie uznaje się za wykonane po wypełnieniu karty szczepienia przez apteczny punkt szczepień.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz