Polska jednym z najbardziej dotkniętych COVID-19 krajów UE w 2021 r.

17 Czerwca 2021, 13:51 covid

Kraje Unii Europejskiej w pierwszych dwóch miesiącach tego roku odnotowały znaczny spadek wskaźnika nadmiernej śmiertelności, by w kolejnych miesiącach znów zaobserwować jego znaczny wzrost. Jedne z największych przyrostów odntowano w Bułgarii i Polsce.

Eurostat obliczył wskaźnik „nadmiernej śmiertelności” dla krajów Unii Europejskiej i EFTA. Wskaźnik stanowi odsetek dodatkowych zgonów w porównaniu ze średnią liczbą zgonów w ten sam miesiąc z okresu 2016-2019. Im wyższa wartość, tym więcej nadmiernych zgonów. Wskaźnik nadmiernej śmiertelności opiera się na najnowszym zbiorze danych dotyczących zgonów tygodniowych przekazywanych przez urzędy statystyczne krajów członkowskich UE.

Nadmierne zgony 2020-21 16-06-2021.gif

Pierwsza fala epidemii w Europie

Wzrosty wskaźnika nadmiernej śmiertelności obserwowano w całym 2020 r., jednak przez różny przebieg epidemii w poszczególnych krajach, zgony osiągnęły szczyt w różnych miesiącach i z różną intensywnością.

Podczas pierwszego szczytu śmiertelności, w kwietniu 2020 r., trzy kraje miały ponad 50% wyższą śmiertelność: Hiszpania (79,4%), Belgia (73,1%) i Holandia (53,7%). Ponad 35% wzrost odnotowały: Włochy (41,7% - spadek 49,6% w marcu), Szwecja (37,8%), Irlandia (37,1%) i Francja (36,4%). 

Druga fala w Europie

W lato nastąpił kolejny gwałtowny wzrost nadmiernej śmiertelności. Ponad 10-procentowy wzrost w porównaniu ze stanem wyjściowym zarejestrowano po raz pierwszy w lipcu w Rumunii ( 11,8 %), w Polsce w sierpniu (11,1 %), a w Czechach (11,4 %) i Grecji (10,3 %) we wrześniu 2020 r.

Od września wzrost stał się silniejszy i bardziej rozpowszechniony, osiągając nowe szczyty w listopadzie. Najgorsza sytuacja była raportowana wówczas w Polsce (97,0 %), Bułgarii (94,4 %), Słowenii (93,1 %), Czechach (75,8 %), Rumunii (62,6 %) i na Węgrzech (59,2 %). 

Kraje silnie dotknięte COVID-19 na wiosnę, nadal w listopadzie utrzymywały wysokie wskaźniki nadmiernej śmiertelności; w Belgii (58,8%), we Włoszech (51,6%), Austrii (47,8%), na Malcie (38,3%), we Francji (31,3%) i Hiszpanii (27,5%).

Polska wśród krajów najbardziej dotkniętych COVID-19 po nowym roku

W styczniu i lutym 2021 r. w większości krajów UE można było zaobserwować nieznaczny spadek krzywej, a następnie kolejny wzrost w marcu i kwietniu. Niższe stawki w niektórych krajach kontrastowały z wysokie stawki w innych.

W pierwszy dwóch miesiącach lutego najtrudniejsza sytuacja była na Słowacji (73,7% i 67,5%), w Polsce (60,3% i 24.2%) oraz w Czechach (53.6% i 39,9%).

W okresie marzec-kwiecień gdy sytuacja w pozostałych krajach Europy wydawała się stabilizować, nadmierna śmiertelność nadal przekraczała 40% w Bułgarii (76 %), Polsce (65,6 %), Czechach (61,5 %), Słowacji (53,0%) i na Węgrzech (47,7%). Średnia dla UE w tym okresie wynosiła 20,9%.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz