Odszkodowanie za zrujnowany kręgosłup matki

17 Czerwca 2021, 14:34 prawo przepisy

Rodzic, którego dziecko w wyniku błędu medycznego urodziło się niepełnosprawne, często sam ma zrujnowane zdrowie. Z powodu konieczności całodobowej opieki nad dorosłym podopiecznym nadszarpnięty zwykle jest kręgosłup opiekunów. Prawnicy dochodzą odszkodowań również w takich przypadkach.

Statystyk dotyczących błędów medycznych żadna instytucja nie prowadzi. Przed kilkoma laty dane o niepożądanych zdarzeniach medycznych zaczęło zbierać Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere. Według danych organizacji w naszym kraju rocznie dochodzi do 20-30 tys. błędów. Stowarzyszenie poszkodowanych przez błędy lekarskie podawało także, że najwięcej spraw dotyczy błędów ginekologiczno-położniczych. Chodzi o zamartwicę płodu, uszkodzenie mechaniczne dziecka, śmierć dziecka. Na drugim miejscu są operacje ortopedyczne.

Najwięcej błędów w ginekologii

Także członkowie wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przyznają, że najwięcej spraw, w jakich pacjenci dochodzą odszkodowań, dotyczy ginekologii i położnictwa. 

Niemniej jednak błędy ginekologiczne i położnicze nie ograniczają się tylko np. do zbyt późnej decyzji o porodzie przez cesarskie cięcie, w efekcie którego na świat może przyjść  dziecko z czterokończynowym porażeniem. Dalekosiężną konsekwencją błędów w sztuce medycznej, jest w takim wypadku, zniszczone zdrowie rodziców. Nie tylko zdrowie psychiczne opiekunów, spośród których jedno będzie musiało zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz całodobowej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. W grę wchodzi tu także zdrowie fizyczne.

Jolanta Budzowska, radca prawny i ekspert ds. procesów o błędy medyczne, prowadzi teraz sprawę rodziców niepełnosprawnego dziecka, w której chodzi o  kręgosłupy rodziców-W tej sprawie dziewczynka została poszkodowana przy porodzie wiele lat temu. Dziś jest dorosła, ale wymaga całodobowej opieki rodziców. Mimo ich oddania jak i wieku, sprawność już nie ta. Co oczywiste, szwankuje także zdrowie.- wskazuje Jolanta  Budzowska prowadząca także blog bladprzyporodzie.com

150 tyś. zł odszkodowania

Jolanta Budzowska dochodzi dla rodziców odszkodowania na podstawie m.in. art. 415 kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że kto jest winny wyrządzenia szkody, obowiązany jest do jej naprawienia. Sprawca zatem powinien zapłacić  odszkodowanie – na przykład zwrócić koszty leczenia – i zadośćuczynienie. -Postanowiłam skorzystać z tych przepisów, ale tym razem walcząc o zadośćuczynienie nie tylko dla dziecka, ale i dla rodziców. Dochodzę od szpitala 100 tys. zł odszkodowania dla matki i 50 tys. zł dla ojca za pogorszenie ich stanu zdrowia będące konsekwencją codziennej ciężkiej pracy fizycznej, związanej z opieką nad dzieckiem, za którego stan – czterokończynowe porażenia, wymagające całodobowej troski dwóch osób - odpowiada szpital winny błędów przy porodzie- dodaje Jolanta Budzowska.

Biegli napisali już w opiniach do tej sprawy, że dokumentacja medyczna dowodzi choroby zwyrodnieniowej u obojga rodziców. Wskazali, że u osób powyżej 30. roku życia trudno jest w ogóle znaleźć kręgosłup nie niewykazujący zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego. Oprócz utrzymania pionowej postawy ciała, również czynniki genetyczne wpływają na wcześniejsze wystąpienie zmian degeneracyjnych krążka międzykręgowego. Biegli wskazali też, że dolegliwości odczuwają też chorzy eksponowani zawodowo na przeciążenia kręgosłupa związane z wykonywaniem pracy wymagającej wielokrotnego dźwigania lub przenoszenia ciężarów w wymuszonej np. pochylonej pozycji ciała.

Analogicznie zatem sprawowanie wieloletniej, całodobowej opieki nad niepełnosprawnym, rozwijającym się fizycznie dzieckiem, z rosnącą masą ciała, jest eksponowaniem na przeciążenia szkieletu osiowego, przyśpieszającego jego degenerację

Według biegłych, rokowania dla rodziców są zdecydowanie złe. Fizjoterapia może pomóc jedynie doraźnie. Ponadto, aby z niej korzystać,  rodzic musi mieć na to czas, co jest trudne przy całodobowej opiece nad osobą niepełnosprawną. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz