Parlamentarny tydzień w pigułce

21 Czerwca 2021, 11:00 kalendarz
Planowane 33. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 czerwca 2021 r. (śr, czw)
W planach posiedzenia m.in.:
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw 
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Poniedziałek

12:00 Parlamentarny Zespół ds. Sanitaryzmu, w planach posiedzenia:

 Wolność debaty publicznej a wyzwania sanitarno-epidemiologiczne

Wtorek

11:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Uzupełnienie składu Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. Rozpatrzenie informacji na temat realizacji polityki zmierzającej do przeciwdziałania i leczenia uzależnień – nikotynizmu, alkoholizmu oraz narkomanii – przedstawia Minister Zdrowia.

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy, w planach posiedzenia:

1. Cukrzyca a pandemia; 2. 100-lecie odkrycia insuliny.

15:00 Komisja Polityki Senioralnej; Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

„Informacja na temat dostępu do usług świadczonych przez POZ osobom starszym, ze szczególnym uwzględnieniem teleporad i wizyt domowych w 2020 roku.”

17:00 Komisja Zdrowia,w planach posiedzenia:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw – uzasadnia Minister Zdrowia.

20:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli

Środa

10:30 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji na temat realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce – przedstawia Minister Zdrowia.

14:00 Komisja Finansów Publicznych, w planach posiedzenia:

Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021.

16:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok.

18:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat informatyzacji w ochronie zdrowia – ujednolicenie systemu i perspektywy na przyszłość.

Piątek

09:00 Parlamentarny Zespół ds. Walki z Otyłością, w planach posiedzenia:

Konferencja pt. "Stop wykluczeniu zdrowotnemu chorych na otyłość". Wystąpienia ekspertów: 1. Prof. Magdalena Olszanecka- Glinianowicz, specjalistka leczenia otyłości, Kierownik Katedry Patofizjologii oraz Zakładu Promocji Zdrowia, Śląski Uniwersytet Medyczny - zjawisko wykluczenia zdrowotnego osób chorych na otyłość 2. Prof. Iwona Paradowska- Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii - szczepienia osób chorych na otyłość, jako osób znajdujących się w grupie ryzyka z powodu choroby 3. Magdalena Gajda, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość - działalność Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość 4. Maja Staśko, publicystka, Krytyka Polityczna - zjawisko fat shaming i body positive

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz