Rada Przejrzystości - co zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu?

21 Czerwca 2021, 11:39 AOTMiT

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości zaplanowano na 26 czerwca br. Co zaopiniuje Rada?

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi pembrolizumabem”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych:

  • Mestinon Retard (pyridostigmini bromidum) we wskazaniu: miastenia,
  • Mexiletine hydrochloride (mexiletine hydrochloride) we wskazaniach: dystrofia miotoniczna typu I, dystrofia miotoniczna typu II, zespół miotoniczny, komorowe zaburzenia rytmu serca, napadowe migotanie przedsionków, nawracające burze elektryczne, miotonia Beckera, miotonia Thomsena, paramiotonia wrodzona, porażenie okresowe hiperkaliemiczne, porażenie okresowe paramiotoniczne, zespół wydłużonego QT.

 

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych.

Przygotowanie opinii w  sprawie  objęcia  refundacją  leków  zawierających  substancje czynne:

  • lansoprazol, omeprazol, pantoprazol we wskazaniu:zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia,
  • budesonidum we wskazaniach: postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, mikroskopowe zapalenie jelit
  • rysperydon, arypiprazol, topiramat, sulpiryd, zyprazydon we wskazaniu: zespół Tourette’a.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

  • Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych” (m. Żary),
  • Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek”.

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz