Rezydenci: MZ proponuje zmiany w wynagrodzeniach

22 Czerwca 2021, 11:14 lekarze rezydenci

Zmiany w wynagrodzeniach dla rezydentów od 1 lipca br. proponuje resort zdrowia w skierowanym do konsultacji projekcie rozporządzenia. Ma to związek z wchodzącą od 1 lipca nowelą ustawy o minimalnych wynagrodzeniach.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Jak wyjaśnia MZ, "na mocy przedmiotowego rozporządzenia zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona z uwzględnieniem mechanizmów opisanych w przepisach ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty".

MZ podkreśla, że konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z realizacji przepisów powyższej ustawy, zmienionej ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ww. ustawą, w 2021 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,06) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2020 r., zatem w bieżącym roku stanowi ono kwotę 5 478 zł.

Ustawa przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny.

"Na 1 lipca 2021 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury, jednak zastosowanie jedynie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowodowałoby zrównanie wszystkich wynagrodzeń rezydentów" - wskazuje MZ. 

Stąd, za punkt wyjścia do ustalenia nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów przyjęto zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jednocześnie dla zachowania przewidzianego ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty rzeczywistego różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń dodatkowo zastosowane zostaną poniższe mnożniki:

1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0;

2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03;

3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,05;

4) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,07.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie od 1 lipca br. 

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz