Wynagrodzenia lekarzy: czy istnieje system idealny?

23 Czerwca 2021, 10:03 Lekarze

Czy system wynagrodzeń lekarzy może być sprawiedliwy i efektywny przy źle funkcjonującym systemie ochrony zdrowia? Czy lekarze muszą pracować w tak wielu miejscach, co naraża ich na wypalenie zawodowe? – Nawet najwyższe wynagrodzenia nie rekompensują problemów, z jakimi pracownicy medyczni muszą się borykać – podkreślał Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Rada zorganizowała dyskusję na temat godnych wynagrodzeń dla medyków.

O wynagrodzeniach w ochronie zdrowia było ostatnio głośno za sprawą nowelizacji ustawy o minimalnych płacach w tym sektorze. W tym tygodniu opublikowana została w Dzienniku Ustaw, a nowe stawki mają wejść od lipca br.

Jak podkreślali eksperci, minimalne płace to tylko jeden z elementów, należy zaś myśleć jak sprawić, aby system był bardziej efektywny i pozwalał lekarzom na godne zarobki przy pracy w normalnym wymiarze. Chodzi o to, aby system wynagrodzeń był motywacyjny i sprawiedliwy.

Nieprawidłowości jakie obecnie powstają w kwestii wynagrodzeń wynikają z niewłaściwie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o zbyt duże rozproszenie placówek przy ograniczonych zasobach kadrowych, co prowadzi m.in. do walki ośrodków o medyków, ale też wymusza pracę w wielu placówkach i konieczność dojeżdżania często wiele kilometrów. Niektórzy medycy zamiast poświęcić czas na odpoczynek lub konsultacje pacjentów, wiele godzin tracą na przemieszczanie się między ośrodkami. Prowadzi to do zmęczenia i wypalenia zawodowego.

Do takiego stanu rzeczy przyczynia się też płatnik i regulator narzucając standardy zatrudnienia identyczne dla wszystkich podmiotów, niezależnie od ich potencjału. W tym zakresie potrzebna byłaby pewna liberalizacja, aby dostosować potencjał do realnych potrzeb.

Według dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki z Uczelni Łazarskiego, obecnie system jest rozdrobniony, co prowadzi do "bratobójczej walki o najbardziej ograniczony zasób systemu, czyli kadry". – Chcemy od tego odejść – przekonywała. 

Mniej pracy i godne płace

Jak przekonywali eksperci, korzystne dla systemu oraz pacjentów, ale też samych lekarzy byłaby sytuacja, gdyby medycy pracowali mniej, czyli w granicach 210 godzin miesięcznie, a jednocześnie godnie zarabiali.

Jednocześnie podkreślali, że płace te powinny być uzależnione od jakości leczenia i efektywności lekarza. Takie zmiany może wymusić sytuacja, a także podejście młodych lekarzy czy pielęgniarek, którzy nie chcą już pracować jak poprzednie pokolenie specjalistów, ponad siły w wielu miejscach, ale chcą zachować balans między pracą a rodziną czy własnymi zainteresowaniami. Zwracał na to uwagę Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, według której młodzi lekarze "są o wiele bardziej higieniczni pod względem zachowywania równowagi między pracą a życiem, rodziną, odpoczynkiem, rozwojem osobistym".

System będzie więc wymagał zmiany organizacji tak, aby spełnić również oczekiwania pracowników. Być może niezbędna będzie likwidacja części placówek zdrowotnych, ale także lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i zmiany w podziale zadań i kompetencji między różnymi zawodami medycznymi i pozamedycznymi. Chodzi też o koordynację i kompleksowe leczenie w oparciu o ośrodki specjalistyczne.

Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ocenił, że dyskusja o wynagrodzeniach nie dotyczy wyłącznie stawek, ale też warunków pracy, bezpieczeństwa lekarzy czy możliwości rozwoju zawodowego, dlatego nawet najwyższe wynagrodzenia nie rekompensują problemów, z którymi pracownicy medyczni muszą się mierzyć w obecnym systemie, który wymaga reorganizacji. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz