NFZ zmienia plan finansowy na rok 2021 r. Więcej wpływów ze składki zdrowotnej, mniej z podatku cukrowego

23 Czerwca 2021, 14:21 NFZ

Dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa NFZ ws. zmiany planu finansowego Funduszu na 2021 r. Z szacunków NFZ wynika, że do budżetu wpłynie kilka miliardów złotych więcej niż pierwotnie zakładano.

Jak przedstawiał w środę w Sejmie Bernard Waśko, z-ca prezesa NFZ ds. Medycznych, istotą zmian planu finansowego Funduszu na 2021 r. są korekty dwóch pozycji przychodów planowanych.

- W jednym przypadku przewidujemy wzrost przychodów ze składki zdrowotnej, z drugiej spadek planowanych przychodów z tytułu wpływów z podatku cukrowego - referował wniosek prezesa NFZ, Bernard Waśko.

Jak poinformował, Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że z tytułu wpływu składek zdrowotnych, do budżetu NFZ wpłynie dodatkowo ponad 5,56 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładano.

Podstawą zwiększenia prognozy przychodów ze składki na rok bieżący są dane z wpływu składki za okres pierwszych 4 miesięcy 2021 r. oraz dane dotyczące wpływów ze składki w maju potwierdzające trend większych przychodów niż planowane - zapewniał. 

- Tylko w pierwszych 5 miesiącach, rzeczywista ściągalność składki w stosunku do jej planów przekroczyła 2 mld zł. Korekta o ponad 5 mld zł w skali roku jest korektą konserwatywną i bardzo realną - zapewniał wiceprezes NFZ.

Ponadto Fundusz przewiduje zmianę planowanych przychodów z tytułu wpływów z podatku cukrowego.

Jak wynika z obserwacji Funduszu z pierwszych miesięcy obowiązywania opłaty w bieżącym roku, "plan wpływu 2,5 mld zł najprawdopodobniej nie będzie wykonany".

- Chcemy obniżyć planowane przychody o ok 1,5 mld zł - wskazał.

Na co dodatkowe finanse?

Jak wskazywał Bernard Waśko, "z tytułu tych dwóch korekt powinno wpłynąć do NFZ dodatkowych ponad 3 mld zł". - Planujemy je przeznaczyć na realizację wzrostu kosztów wykonywania świadczeń w części realizacji ustawy świadczeń o minimalnych wynagrodzeniach - mówił.

- Pozostałe zmiany będące pochodną tych zmian to zwiększenie kosztów odpisów do ZUS o ok. 10 mln zł oraz utworzenie dodatkowej rezerwy w związku z nieprawomocnym wyroku Sądu I Instancji dot. roszczenia Szpitala w Bartoszycach na kwotę 100 tys. zł, na wypadek pokrycia kosztów roszczeń w wypadku uprawomocnienia wyroku - dodał.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz