Wyroby ortopedyczne: kto jeszcze będzie mógł zaopatrywać?

24 Czerwca 2021, 10:22

Od 1 lipca 2021 uprawnienia do zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie zyskają nowe osoby. NFZ opublikował zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.

Chodzi o zarządzenie nr 110/2021/DSOZ w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Jak wyjaśnia NFZ, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzaniem umożliwiają realizację świadczeń opieki zdrowotnej „Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie” również przez osobę posiadającą ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej
w obwieszczeniu MZ z 19 grudnia 2018 r. ws. włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2018 r. poz. 1269), oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Według Funduszu, takie zmiany są korzystne dla świadczeniodawców, bo "zwiększają spektrum osób posiadających odpowiednie kwalifikacje" do realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, a wymóg obycia co najmniej dwuletniego stażu pracy ma gwarantować odpowiednią jakość udzielania obsługi pacjentów.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz