Zmiany w zasadach dot. kwarantanny. Jakie i dla kogo?

24 Czerwca 2021, 12:49 zielona przepustka paszport covid podróże

Od czwartku przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego są obejmowani 10-dniową kwarantanną. Zwolnione z niej są osoby w pełni zaszczepione oraz dzieci do 12. roku życia. 

Nowe przepisy weszły w życie od północy ze środy na czwartek. Do tej pory podróżni spoza Schengen i EOG mogli być z zwolnieni z kwarantanny na podstawie negatywnego testu wykonanego po wjedzie do Polski w ciągu 48 godzin, licząc od momentu przekroczenia granicy. Co istotne, podróżujących do Polski spoza Schengen nie będzie zwalniał nadal z kwarantanny test wykonany w kraju wylotu.

W świetle nowych przepisów kwarantanna dla osób rozpoczynających podróż z kraju, który nie należy do strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Polski będzie zdejmowana najwcześniej po 7 dniach od ich przyjazdu, pod warunkiem otrzymania negatywnego wyniku testu. Zwolnienie następować będzie z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) przez laboratorium diagnostyczne do systemu Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP). Za testy te podróżujący musi zapłacić z własnej kieszeni.

Kto zwolniony z kwarantanny?

Kwarantanna nie będzie obowiązywała osób, które są w pełni zaszczepione preparatami dopuszczonymi w UE oraz dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Zwolnienie z kwarantanny dotyczy także cudzoziemców, którzy przez Polskę podróżują tranzytem drogą lotniczą. Osoby takie - po przylocie do Polski - mogą przebywać na terytorium kraju nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski, licząc od momentu przylotu na jej terytorium.

Z kolei podróżni, którzy przybywają do Polski ze strefy Schengen, nadal podlegać będą kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Nie może on być jednak wykonany wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Mogą też wykonać test na miejscu w Polsce w ciągu 48 godzin od wjazdu. Negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.

Wielka Brytania na nowych zasadach

Nowe zasady kwarantanny dotyczą też podróżnych ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Powodem dopisania Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do listy krajów, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, jest rosnąca na terenie Wielkiej Brytanii liczba przypadków zakażeń nowym, indyjskim wariantem koronawirusa tzw. wariantem Delta.

Ma to ograniczyć ryzyko pojawienia się na terenie Polski kolejnych ognisk wariantu Delta.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz