IQVIA - zmiany na liście refundacyjnej. Podsumowanie

25 Czerwca 2021, 15:13 leki

Ministerstwo zdrowia opublikowało w poniedziałek lipcową listę leków refundowanych. Chodzi o obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Rynek apteczny

Wg obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofano 41 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 43 inne. Finansowanie utraciła jedna kombinacja substancji czynnych. Żadna nowa substancja nie została dodana do listy.

Poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 209 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 14 z nich. Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 347 opakowań. W przypadku 12 z nich przekroczy 10 zł.

Urzędowe ceny zbytu obniżono dla 113 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 32 z nich. Urzędowe ceny zbytu podniesiono w przypadku 7 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym tylko jedna zmiana będzie przekraczać 10 zł. Wzrost ten dotyczy opakowania produktu Vitacon (phytomenadionum, 10 mg, 30 tabl.) – wzrost o 16,19 zł.

75+

Na liście „S” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie straciła też finansowania. Seniorzy zyskali bezpłatny dostęp do 36 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 17 opakowań.

Ciąża

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych nie znalazła się żadna nowa substancja czynna, żadna również nie straciła finansowania. Listę poszerzono o 5 nowych produktów, podczas gdy 1 produkt został usunięty z listy.

Rynek szpitalny

Na liście B pojawiły się cztery nowe substancje czynne w obszarze zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B, leczenia niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca, leczenia cukrzycowego obrzęku plamki oraz leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych. Ponadto doszło do poszerzenia dostępności refundacyjnej o kolejne programy lekowe dla substancji czynnych w obszarze leczenia cukrzycowego obrzęku plamki (ICD-10 H36.0) oraz objęcie refundacją w ramach nowego programu lekowego B.120 leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (ICD-10 H36.0); leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0) oraz objęcie refundacją w ramach nowego programu lekowego B.119 Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowatym/ oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C73).

Nie doszło natomiast do zawężenia refundacji o poszczególne programy lekowe dla żadnej z substancji czynnych. Łącznie z programów lekowych usunięto 3 opakowania leków, a wprowadzono 14 nowych. Obniżono urzędowe ceny zbytu 13 opakowań leków stosowanych w programach, średnia obniżka dla tych produktów to 20%. W ramach katalogu chemioterapii nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, natomiast jedna utraciła finansowanie; w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości w przypadku dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje guz nieoperacyjny lub u których zabieg chirurgiczny może spowodować ciężkie okaleczenie (ICD-10 D48.0). Z katalogu chemioterapii usunięto 11 opakowań leków, został on natomiast poszerzony o tą samą liczbę opakowań.

Urzędowe ceny zbytu 12 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostały obniżone, średnio o 9%, przy czym w ośmiu przypadkach obniżka dotyczy produktów, dostępnych również w ramach listy aptecznej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz