Część usług zostanie wyjętych z koszyka świadczeń POZ

28 Czerwca 2021, 13:14 Adam Niedzielski Minister Zdrowia

Resort zdrowia osiągnął kompromis z lekarzami rodzinnymi. Umowy między NFZ a POZ zostaną przedłużone o 18 miesięcy. W tym czasie specjalny zespół przygotowuje i wdroży z resortem reformę w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Minister podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował o tym, że przedłużono umowy placówkami POZ na kolejne 18 miesięcy. Wskazał przy tym, że przy resorcie zdrowia powołany zostanie specjalny zespół, który przygotuje fundamentalną reformę Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

Po pierwsze zmieni się system finansowania placówek POZ. NFZ odchodzić będzie od stawek kapitacyjnych, które placówka otrzymuje za każdego zapisanego pacjenta, niezależnie od odbytych wizyt na rzecz zwiększenia udziału finansowania za konkretne świadczenie.

- Chcemy, by zmniejszył się udział tej stawki w strukturze finansowania POZ. Chcemy, by więcej było elementów związanych z tzw. fee for service, a mniej ryczałtowego płacenia, bo w naszym przekonaniu przyczynił się na przykład do nadużywania teleporad - mówił minister zdrowia.

Dodał przy tym, że wzmocniona zostanie rola POZ-ów w wykonywaniu badań, bez konieczności powielana ich u specjalistów w ramach opieki koordynowanej nad pacjentem. Tak, wystawienie skierowania będzie warunkowane wykonaniem odpowiedniej diagnostyki.

Wskazał przy tym, że część usług może być wyłączona z tzw. "koszyka świadczeń POZ" na rzecz właśnie finansowania ich za wykonanie. 

Kolejne założenie to "wprowadzenie na większą skalę tzw. quality payments".  To wskaźniki, które będą warunkowały wysokość otrzymanej przez placówki premii. Taki wskaźnik może dotyczyć np. skali zaszczepienia pacjentów przypisanych do danego lekarza.

-Jeżeli na liście lekarza rodzinnego jest duży stopień wyszczepionych pacjentów, to wtedy automatycznie pojawia się premia. Tak chcemy podchodzić do zagadnień związanych z szeroko pojętą profilaktyką - mówił Adam Niedzielskich.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz