Jest zarządzenie NFZ po porozumieniu z lekarzami

02 Lipca 2021, 15:07 lekarz

Zmiany wprowadzone opublikowanym właśnie zarządzeniem wynikają m.in. z porozumienia zawartego w dniu 27 czerwca 2021 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie a Narodowym Funduszem Zdrowia, o czym pisaliśmy kilka dni temu.

Teleporady nie decydują

Zmiany w przepisach dotyczą rezygnacji z:


- mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej od wartości mediany udziału teleporad w ogólnej liczbie porad (wejście w życie uchylanego przepisu zostało przewidziane na 1 września 2021 r.),


- wymogu co najmniej 1 wizyty w przeciągu 3 kolejnych okresów sprawozdawczych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z chorobą przewlekłą (objętą finansowaniem z zastosowaniem współczynnika 3,2).

Zarządzenie Prezesa NFZ

Proponowana w uchylanych przepisach regulacja zostanie zastąpiona przez mechanizm kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad wypracowany przez zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Polecamy także:

Adam Niedzielski ustąpił lekarzom rodzinnym

Jest wniosek o odwołanie ministra zdrowia

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz