Lekarze o zarządzeniu NFZ dot. zmiany współczynnika w chemioterapii

09 Lipca 2021, 10:35 CHEMIOTERAPIA

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii.

Zastrzeżenia budzi planowana zmiana § 12a ust. 1 zarządzenia, w której przewiduje się obniżenie współczynnika z poziomu 1,2 do poziomu 1,18. W przypadku finansowania chemioterapii taka zmiana współczynnika będzie skutkowała obniżeniem wydatków na leczenie onkologiczne. - zaznacza Naczelna Izba Lekarska.

Obniżenie współczynnika z 1,2 do poziomu 1,18 może zagrozić funkcjonowaniu oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnioskuje o pozostawienie współczynnika na dotychczasowym poziomie.

W załączniku 1e do projektu zarządzenia dla hospitalizacji hematoonkologiczej u dzieci/zakwaterowanie (świadczenie o kodzie 5.08.05.0000174) przewiduje się obniżenie wartości punktowej z 891,24 pkt na 891 pkt. Zmiana finansowania będzie skutkowała obniżeniem wydatków na leczenie onkologiczne, co może zagrozić funkcjonowaniu Oddziałów Onkologii i Hematologii Dziecięcej, stąd Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnioskuje o pozostawienie wartości punktowej świadczenia na dotychczasowym poziomie lub o jej podwyższenie.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz