Szczepienia p/COVID: są próby wyłudzania fałszywych certyfikatów

14 Lipca 2021, 11:55 szczepienie

Pojawiają się informacje o próbach wyłudzania certyfikatów szczepień poprzez nakłanianie pracowników punktów szczepień do niszczenia dawek szczepionki i fałszowania dokumentacji szczepień, aby wprowadzić do niej nieprawdziwą adnotację o zaszczepieniu - ostrzega Narodowy Fundusz Zdrowia w komunikacie do punktów szczepień. Jak podkreśla Fundusz, w takiej sytuacji należy zawiadomić organy ścigania.

Szczepienia przeciw COVID nie są w Polsce obowiązkowe, jednak osoby, które już się zaszczepiły mogą liczyć na pewne przywileje, np. nie są wliczane do limitu osób na imprezach okolicznościowych. Kolejny przywilej szczególnie istotny w okresie wakacyjnym, to np. możliwość wygenerowania certyfikatu obowiązującego w krajach Unii Europejskiej zwalniającego z konieczności wykonywania testów przy wjeździe do różnych krajów.

Nie wszyscy chcą się jednak szczepić, a niektórzy szukają innych niekoniecznie legalnych możliwości pozyskania zaświadczenia o szczepieniu.

Jak ostrzega NFZ pojawiają się informacje o "próbach wyłudzania certyfikatów szczepień poprzez nakłanianie pracowników punktów szczepień do niszczenia dawek szczepionki i fałszowania dokumentacji szczepień w celu wprowadzenia do niej nieprawdziwej adnotacji o zaszczepieniu".

Fundusz zaznacza, że takie działanie stwarza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i może być kwalifikowane jako czyn karalny.


NFZ przypomina m.in., że Kodeks karny stanowi iż funkcjonariusz publiczny, lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności, a jeśli popełnia przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W sytuacji, gdy na podstawie karty szczepienia zawierającej fałszywe informacje generowany jest Unijny Certyfikat COVID, mamy do czynienia z naruszeniem prawa polegającym na wystawieniu dokumentu poświadczającego nieprawdę.

NFZ zwraca ponadto uwagę, że takie działanie stanowi naruszenie zasad odpowiedzialności zawodowej.

"Jedyną prawidłową reakcją personelu punktu szczepień na brak woli faktycznego zaszczepienia się po stronie zgłaszającego się do punktu szczepień, jest nieprzeprowadzenie tego szczepienia, niewydanie certyfikatu oraz pouczenie o możliwych skutkach takich działań (...), a w przypadku próby uzyskania sfałszowanego dokumentu szczepienia - niezwłoczne powiadomienie o tym organów ścigania" - przekonuje Fundusz.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz