MZ "usprawni" pracę Sanepidu

15 Lipca 2021, 9:51 GIS logo

Minister zdrowia zaproponował zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ich celem jest "usprawnienie" jego funkcjonowania oraz koordynowanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego zadań realizowanych przez Sanepid, w szczególności w związku z potrzebą wdrożenia cyfrowych narzędzi służących realizacji tych zadań.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Został on skierowany do uzgodnień. Z uwagi na zakres regulacji nie podlega on konsultacjom publicznym i nie będzie opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jak wyjaśnia MZ, projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie organizacji wewnętrznej Inspektoratu pozwalającej na bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Projekt rozporządzenia przewiduje utworzenie Departamentu Usług Cyfrowych, likwidację Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia oraz zmianę nazwy Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego na Departament Budżetu i Finansów.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz