Zdrowa przyszłość. Diagności laboratoryjni krytykują projekt

15 Lipca 2021, 13:25 Laboratorium

Diagnostyka laboratoryjna została zmarginalizowana w projekcie uchwały rządu "Zdrowa przyszłość" - ocenia Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych i podkreśla, że uniemożliwi to wkroczenie w kolejne lata rozwoju ochrony zdrowia  na wysokim europejskim poziomie.

Obszar diagnostyki laboratoryjnej pełni kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, co pokazuje trwająca epidemia COVID-19 - podkreśla Prezydium KRDL w stanowisku dot. projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.

W opinii diagnostów, proponowana przez rząd polityka publiczna w projekcie „Zdrowa przyszłość" niestety marginalizuje obszar diagnostyki laboratoryjnej, co uniemożliwi wkroczenie w kolejne lata rozwoju ochrony zdrowia na wysokim europejskim poziomie.

Jak przypomina KRDL, już w 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie o dostępności i finansowaniu diagnostyki laboratoryjnej w Polsce uznała, że badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej. Tymczasem nakłady ponoszone w Polsce na ten cel są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. Jak punktuje KRDL, w kraju wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. ze sposobu finansowania. Z kolei niewykonanie badań laboratoryjnych we wczesnym stadium choroby, powoduje, że wraz z jej zaawansowaniem rosną koszty leczenia pacjenta.

NIK zwrócił również uwagę, że nie stworzono rejestru i wyceny badań laboratoryjnych oraz powszechnie obowiązującego systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych, powiązanego z oceną jakości badań.

Wspomniany powyżej problem miało rozwiązać postulowanie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej. "Niestety ustawodawca nie zdecydował się na przyjęcie nowych przepisów tylko kontynuuje dotychczasową politykę zdrowotną w ramach której powielane są błędy wskazane 4 lata temu w raporcie NIK. Marginalizowanie diagnostyki laboratoryjnej pociągało, i w planowanej uchwale wciąż pociąga za sobą nierówne traktowanie zawodu diagnosty w stosunku do pozostałych zawodów medycznych" - ocenia KRDL.

Jak podkreśla, epidemia pokazała, że tylko odpowiednie zabezpieczenie wykwalifikowanych kadr medycznych gwarantuje prawidłowe wykonywanie badań laboratoryjnych.

"Medyczny zawód zaufania publicznego, jakim jest diagnosta laboratoryjny wymaga posiadania wysokich kwalifikacji i odpowiednich predyspozycji, o czym świadczy koniczność odbycia trudnego kształcenia zawodowego oraz specjalizacyjnego. Warto zauważyć, że prawidłowo wykonane i opisane wyniki badań laboratoryjnych to klucz do podjęcia przez lekarza właściwej decyzji medycznej. Obowiązek zagwarantowania odpowiedniej liczby diagnostów laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia spoczywa na rządzących" - zaznacza samorząd diagnostów.

Jednocześnie stwierdza, że ostatnie wydarzenia nie napawają optymizmem. Chodzi m.in. o nowelizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w kształcie, który budził sprzeciw wszystkich środowisk medycznych.

"Rozwiązania wprowadzone tym aktem prawnym zniechęcać będą przez wiele lat, potencjalnie zainteresowanych wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego, co z pewnością znacząco pogorszy i obniży standardy jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Wyrażamy obawy, że brak zainteresowania i wsparcia dla kadr medycznych, a w tym i diagnostów laboratoryjnych, spowoduje odpływ wartościowych osób do innych zawodów poza ochroną zdrowia lub do innych państw europejskich, które zdają sobie sprawę, że siła systemu ochrony zdrowia spoczywa na barkach zawodów medycznych" - ocenia KRDL.

Prezydium KRDL postuluje, aby dokument "Zdrowa przyszłość" zawierał również program zmian w zakresie zabezpieczenia prawidłowej liczby diagnostów laboratoryjnych oraz strategii i planów rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, tak w sferze deklaracji, jak i konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz