Parlamentarny tydzień w pigułce

19 Lipca 2021, 11:09 kalendarz

35. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 lipca 2021 r. Plan posiedzeń może zostać rozszerzony o:

  • Informacja ministra – członka Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w sprawie procesu wdrażania Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Poniedziałek

SENAT

12:00 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia

Wtorek

SEJM

15:00 Podkomisja stała do spraw onkologii, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat zwiększenia skuteczności profilaktyki nowotworów i poprawy zgłaszalności pacjentów do programów badań przesiewowych nowotworów: piersi, szyjki macicy, jelita grubego. Niskodawkowa tomografia komputerowa w nowotworze płuca.

16:30 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, w planach posiedzenia:

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca ograniczenia zagrożeń środowiska pracy związanych z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi.

17:00 Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Lekowej Polski, w planach posiedzenia:

Zapewnienie bezpieczeństwa lekowego w czasie pandemii COVID-19 i stan przygotowania do jesiennej fali. Ocena i wnioski do nowelizacji projektu ustawy refundacyjnej.

SENAT

9:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Środa

SEJM

11:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji na temat leczenia chorób ginekologicznych i opieki ginekologicznej – przedstawia Minister Zdrowia.

17:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych – referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Zdrowia.

Środa

SEJM

11:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji na temat leczenia chorób ginekologicznych i opieki ginekologicznej – przedstawia Minister Zdrowia.

16:00 Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, w planach posiedzenia: 

Dyskusja na temat wolności badań naukowych w kontekście tzw. pakietu wolnościowego.

17:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych – referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz