Kolejny pilotaż w POZ: opaski telemedyczne dla ozdrowieńców

19 Lipca 2021, 15:46 stetoskop telefon informatyzacja

Resort zdrowia wprowadza pilotaż dot. wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Mają one trafić do dorosłych pacjentów, którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i byli hospitalizowani z tego powodu oraz wymagają dalszej opieki i diagnostyki w ramach POZ.

Do ogłoszenia zostało w poniedziałek skierowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej 

Jak wyjaśnia MZ, celem wprowadzanego programu pilotażowego, dotyczącego wykorzystania opasek telemedycznych w POZ jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ z wykorzystaniem opasek telemedycznych jako narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, który ukończył 18. rok życia, przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wymaga dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i spełnia łącznie następujące warunki:

  1. był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;

  2. został poinformowany przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym;

     

Trzy etapy pilotażu

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji (w trakcie którego minister zdrowia, min. dokona zakupu opasek telemedycznych, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania, wdroży funkcjonalność platformy DOM umożliwiającą realizację programu pilotażowego), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, monitorować realizację programu pilotażowego oraz gromadzić dane służące do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 11) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Placówki POZ, które będą realizować pilotaż otrzymają od ministra opaski telemedyczne, które następnie udostępnią pacjentom.

"W efekcie umożliwi to lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej bieżące monitorowanie parametrów życiowych pacjentów. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie obowiązany w ramach programu pilotażowego do bieżącego monitorowania stanu klinicznego pacjenta"- wyjaśnia resort.

MZ nie prowadził ani konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacji), ani projekt nie został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi - jak tłumaczy resort - na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

 

Opaski za 1,5 mln zł

Koszt pilotażu to 3,3 mln zł, w tym kwota zakupu opasek telemedycznych to 1,5 mln zł, kwota dofinansowania związana z zawarciem umów z realizatorami programu pilotażowego to 1,3 mln zł, a kwota zlecenia dotycząca wprowadzenia nowych funkcjonalności na platformie DOM to 500 tys. zł.

Źródło: RCL

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz