Więcej czasu na rozliczenie umów za 2020 rok

19 Lipca 2021, 16:14 szpital

Przedłużenie możliwości wypłaty szpitalom zaliczek 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w III kwartale 2021 r. - przewiduje skierowany do ogłoszenia w poniedziałek projekt rozporządzenia MZ.

Chodzi o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Jak wyjaśnia MZ w rozporządzeniu przewidziano przedłużenie możliwości wypłaty szpitalom zaliczek 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w III kwartale 2021 r. 

Druga zmiana to dodanie przepisu § 3c, który zakłada, że w przypadku gdy świadczeniodawca wykona więcej świadczeń opieki zdrowotnej niż przewiduje umowa na dany okres sprawozdawczy, to na mocy projektowanego § 3c dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie mógł zaliczyć tzw. „nadwykonania” na poczet rozliczenia środków wynikających z wypłaty zaliczek 1/12 pobieranych przez szpital w okresie rozliczeniowym przypadającym na 2020 r.

Przypomnijmy, że obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wypłacanie zaliczek do końca czerwca 2021 r. Aby NFZ mógł wypłacać zaliczki w miesiącach lipiecwrzesień 2021 r. a świadczeniodawcy mogli zrealizować niewykonane świadczenia opieki zdrowotnej zakontraktowane na 2020 r., za które pobrali zaliczki, istniała konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia MZ.

W związku z wprowadzonymi w czasie trwania epidemii ograniczeniami w wykonywaniu świadczeń placówki znalazły się w sytuacji braku możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn niezależnych od nich. Spowodowało to znaczne obniżenie liczy wykonywanych świadczeń, czego skutkiem było również obniżenie otrzymywanych środków finansowych za udzielone świadczenia. Przyczyniło się to do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej placówek.

Stąd wprowadzono regulacje polegające na wypłatę tym szpitalom wynagrodzenia w formie zaliczkowej i tym samym uzyskanie środków finansowych wynikających z kontraktu z NFZ bez sprawozdawczości. Jednakże dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostali zobligowani do rozliczenia tych środków, a szpitale do wykonania świadczeń opieki zdrowotnej, za które pobrali tzw. „zaliczki”.

Jak przyznaje MZ, "pomimo przedłużenia okresu rozliczeniowego świadczeniodawcy nadal mają problemy z rozliczeniem tych środków finansowych".

Jeszcze w marcu minister zdrowia Adam Niedzielski w Sejmie zapowiedział wydłużenie terminu rozliczania ryczałtów za ubiegły rok do końca tego roku. - Widząc, że szpitale nie mają możliwości odrobienia kontraktów, podjęliśmy decyzję, żeby przesunąć ten termin rozliczenia co najmniej do końca 2021 roku - mówił wówczas minister. Dłuższy termin dla szpitali na nadrobienie kontraktów i ryczałtów

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz