Bezpłatne leki dla seniorów już od 70. roku życia?

20 Lipca 2021, 11:00

Bezpłatne leki dla seniorów nie od 75., ale od 70. roku życia - takie zapisy przewiduje projekt ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek w Senacie. Jest to projekt przygotowany przez grupę senatorów.

Projekt przewiduje obniżenie do 70. roku życia progu, od którego przysługują bezpłatne leki dla seniorów. Jak podkreślał przedstawiciel wnioskodawców senator Krzysztof Kwiatkowski, propozycja wynika z doświadczeń innych krajów oraz potrzeb seniorów.

Projekt zmierza więc do rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o osoby, które ukończył 70. rok życia.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się we wtorek na posiedzeniu senackich komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (69.), Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski stwierdził, że temat częściowo zahacza o politykę senioralną. Przypomniał, że w Polsce mamy przyjęty system refundacyjny, który nie ma powiązania z ilością leków, które pacjent przyjmuje i wartością leków, jakie musi zakupić, jak to jest w niektórych innych krajach Europy. Część leków jest natomiast bezpłatna dla osób po 75. rok życia.

Jak przypomniał, aktualnie procedowana jest zmiana ustawy refundacyjnej. - Będziemy spodziewali się z organizacjami, też pacjenckimi i oczekuję poważnych propozycji zmian. Jeżeli będą rozwiązania dobre, idące w innym kierunku niż jest to dzisiaj, to je przeanalizujemy i być może wprowadzimy je do projektu, aby do rządu trafił projekt już uzgodniony - zapewnił.

Podkreślał, że od dwóch lat mamy dobre systemy informatyczne i możemy wykorzystywać informacje z tych systemów, m.in. dotyczące realizacji recept. - Mamy pełne informacje o tym, ile pacjent rocznie dopłaca do danego leku - mówił i zastrzegał, że dotyczy to tylko leków refundowanych na receptę.

Jak zapowiedział, resort planuje jeszcze uzupełnienie listy leków dla osób 75 plus. Dodał, że jest już analiza formalna AOTMiT w tym zakresie.

Zadeklarował otwartość na różne pomysły dotyczące zmian w systemie refundacji. 

Senatorowie z komisji poparli projektowaną nowelizację; 17 senatorów było za, nikt nie był przeciw, a 9 senatorów wstrzymało się od głosu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz