Sejm odrzucił wotum nieufności dla ministra edukacji

22 Lipca 2021, 8:42 sejm

Sejm w środę odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. 

To istotne głosowanie z perspektywy ochrony zdrowia gdyż w najbliższym czasie minister edukacji wspólnie z resortem zdrowia podejmie decyzję nie tylko w zakresie edukacji zdrowotnej w szkołach, ale także o samych zasadach powrotu dzieci do szkół w czasie prognozowanej czwartej fali epidemii w Polsce.

W uzasadnieniu do wniosku o wotum nieufności podano, że stanowi on wyraz stanowczego sprzeciwu wobec podejmowanych przez ministra Przemysława Czarnka działań naruszających: konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi podglądami, prawo uczniów do nauki w warunkach niezbędnych do ich rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz prawo nauki do wolności słowa i autonomii szkół wyższych. 

Według autorów wniosku Czarnek swoim postępowaniem "wykazuje brak wiedzy, doświadczenia i zwykłej odpowiedzialności za niezwykle wrażliwą materię, jaką jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży".

Wniosek o odwołanie szefa MEiN złożyli w czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej. Za wnioskiem zagłosowało 205, przeciw było 236, wstrzymało się siedmiu posłów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz