Problem izolacji noworodków od mam z COVID-19 wciąż istnieje

27 Lipca 2021, 11:34 dziecko noworodek

Mimo jasnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia, wciąż w wielu szpitalach izoluje się noworodki od matek zakażonych COVID-19.  Jeszcze w lipcu interwencję w tej sprawie po raz kolejny podjęła fundacja „Rodzić po Ludzku” - pisze ekspertka Polityki Zdrowotnej Anna Grela-Borsa.

Wygląda na to, że problem izolacji noworodków od zakażonych matek jest wciąż aktualny. Ostatnie interwencje dotyczyły szpitali w Gorzowie Wielkopolskim i Sandomierzu. 


- Stanowczo sprzeciwiamy się izolacji noworodków i żądamy umożliwienia kobietom nieprzerwanej opieki nad ich dziećmi - pisze w swoich mediach społecznościowych Fundacja „Rodzić po Ludzku”.

Interwencje u Rzecznika Praw Pacjenta

Od początku pandemii do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) wpłynęło 41 zgłoszeń dotyczących izolacji dziecka od matki chorej na COVID-19. W 2020 r. wpłynęło 23 takich zgłoszeń, natomiast w tym roku, do chwili obecnej: 18. Część z tych zgłoszeń wymagało wszczęcia przez RPP postępowań wyjaśniających.

W 2020 r. RPP uznał, że praktyka stosowana w jednym ze szpitali z województwa łódzkiego polegająca na oddzielaniu (separowaniu) matek od ich nowonarodzonych dzieci, urodzonych drogą cesarskiego cięcia, do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu na obecność u matki koronawirusa, narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Jak poinformowano Politykę Zdrowotną Biuro RPP, Rzecznik występował również do Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w celu aktualizacji wytycznych i zaleceń w zakresie opieki okołoporodowej m.in. w zakresie separowania dziecka od matki, u której potwierdzono COVID-19. Działania te doprowadziły do aktualizacji wytycznych z zakresu opieki okołoporodowej.

Jakie są aktualne zalecenia w tym zakresie?

W przypadku zakażenia opiekę położniczą powinna przejąć specjalna placówka, która to jest przygotowana do sprawowania opieki nad kobietami w ciąży z potwierdzonym zakażeniem. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (PTN) nie powinno się rutynowo izolować noworodków od matek, u których stwierdzono lub podejrzewa się zachorowanie na COVID-19. Każdorazowo postępowanie zależy od m.in.:

- stanu zdrowia matki i dziecka

- decyzji matki (czy chce ona sprawować opiekę nad dzieckiem z zachowaniem środków kontroli zakażeń czy chce dziecko odizolować)

- warunków w placówce.

Personel medyczny powinien udzielić kobiecie wyczerpujących informacji o korzyściach oraz ewentualnych zagrożeniach wynikających chociażby z kontaktu „skóra do skóry” i dalszego przebywania zakażonej matki z dzieckiem. Kobieta powinna mieć wiedzę na temat ryzyka ewentualnego zakażenia (mimo stosowania środków ochrony osobistej) oraz korzyści płynących z zachowania kontaktu na rozwój wzajemnych więzi.

Najnowsze zalecenia PTN rekomendują również karmienie pokarmem naturalnym. Istotnym jest, by laktacja zakażonej kobiety była podtrzymywana, wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy pacjentka znajdzie się w ciężkim stanie klinicznym.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz