Prezes NFZ będzie miał więcej zastępców

27 Lipca 2021, 12:38 NFZ

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, który w ubiegłym tygodniu trafił do konsultacji przewiduje nowe zadania dla Funduszu jak przyznawanie autoryzacji oraz akredytacji szpitalom. W projekcie jest też zapis, że prezes NFZ będzie miał więcej zastępców niż obecnie.

Chodzi o projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, którego założenia zaprezentował minister zdrowia w ubiegłym tygodniu. Projekt został skierowany też już do konsultacji społecznych.

Jeden z zapisów projektu przewiduje że w art. 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Prezes Funduszu wykonuje swoje zadania przy pomocy czterech zastępców Prezesa.”.

O jednego wiceprezesa więcej

Oznaczać to będzie więc zwiększenie liczby wiceprezesów NFZ. Obecnie bowiem, w myśl ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Prezes NFZ "wykonuje swoje zadania przy pomocy trzech zastępców Prezesa".

Zastępców powołuje minister zdrowia na wniosek Prezesa Funduszu po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. W przypadku wiceprezesa ds. mundurowych powołanie następuje na wspólny wniosek Prezesa NFZ oraz ministra obrony, a także szefa MSWIA oraz ministra sprawiedliwości. Szczegółowe zakresy obowiązków zastępców Prezesa określa statut Funduszu.

Obecnie Funduszem kieruje od sierpnia ub. roku - jako p.o. Prezesa NFZ - Filip Nowak. Na stanowisku szefa Funduszu zastąpił Adama Niedzielskiego, który został powołany na ministra zdrowia.

Filip Nowak od listopada 2019 roku był zastępcą prezesa NFZ dsoperacyjnych

F. Nowak, jako p.o. prezesa NFZ, ma obecnie jednego zastępcę - ds. medycznych i tę funkcję pełni Bernard Waśko.

Nie ma natomiast powołanego zastępcy ds. mundurowych, ani zastępcy ds. operacyjnych.

Nowe zadania, nowy wiceprezes

Ustawa o jakości w ochronnie zdrowia ma wejść w życie od przyszłego roku. Projekt przewiduje, że to NFZ przejmie akredytację szpitali, a także obligatoryjną autoryzację placówek, czyli ocenę ich pod względem jakości udzielanych świadczeń i opieki nad pacjentem.

Można wnioskować, że to właśnie w związku z nowymi, dość obszernymi zadaniami, Prezes NFZ będzie potrzebował kolejnego zastępcy, który nadzorować będzie właśnie te nowe zadania. Jednak na razie projekt, wskazuje jedynie zwiększenie z trzech do czterech liczby zastępców Prezesa NFZ nie wskazując dokładnie, za jaki zakres będzie odpowiedzialny kolejny wiceprezes Funduszu.  

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz