Ratownicy medyczni po spotkaniu z resortem. Znamy deklaracje MZ

27 Lipca 2021, 13:15 Ratownicy

Ratownicy medyczni spotkali się w poniedziałek z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. W czwartek resort spotka się z pracodawcami, z którymi podjęty ma zostać temat nieprawidłowości związanych z wdrażaniem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia.

Resort zdrowia poinformował po spotkaniu, że wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wysłuchał przedstawicieli związków zawodowych, którzy podawali przykłady nieprawidłowości w realizacji nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

- Zależy nam na tym, by uporządkować sytuację, dlatego na czwartek zaprosiliśmy do siebie świadczeniodawców, czyli placówki zatrudniające ratowników. Wierzę, że dzięki wysłuchaniu obu stron uda nam się wyjaśnić nieporozumienia - mówił wiceminister Waldemar Kraska.

Wygląda na to, że nastąpiło zrozumienie 

Jak poinformowali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych (OZZRM) po spotkaniu z resortem zdrowia, "wygląda na to, że nastąpiło zrozumienie".

Przypomnijmy, że ratownicy domagają się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o kwotę dodatku MZ, czyli o 1200 zł brutto do podstawy, do wysokości współczynnika co najmniej 0,95 dla wszystkich ratowników. Ratownicy oczekują także wprowadzenia do tabeli współczynników osobnego punktu Ratownik Medyczny ze współczynnikiem 1,05 do końca 2021 roku.

Ponadto, wciąż OZZRM oczekuje wprowadzenia Ustawy o Zawodzie i Samorządzie Ratowników Medycznych oraz nnowelizacji Ustawy o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Jak informuje OZZRM, resort zdrowia po spotkaniu deklaruje:

  • Ustawa o zawodzie ma wejść w życie od początku przyszłego roku aktualnie jest w ponownych ustaleniach międzyresortowych;

  • Dodatki nocne i świąteczne będą zapisane dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Ustawie o Działalności Leczniczej na stałe;

  • Jest opcjonalna możliwość pozostawienia dodatku resortu zdrowia obok pensji na okres przejściowy;

  • Nie ma sprzeciwu wobec wpisania wynagrodzenia Ratownika Medycznego do Ustawy o Zawodzie lub Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

  • Stworzenie jednolitych struktur Państwowego Ratownictwa Medycznego na wzór dużych wojewódzkich stacji;
  • Przeliczenie kosztów obsługi w celu ujednolicenia i podniesienia stawki za dobokaretkę;

Ponadto, jak informuje OZZRM, zastępca Prezesa NFZ Mariusz Waśko "zwrócił uwagę na art.19 i 21 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych jako narzędzie do egzekwowania konsekwencji w zakresie nieprawidłowych działań w zakresie wynagrodzeń wynikających z Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego."

Na 3. sierpnia zaplanowano również posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego w sprawie min. osobnego punktu w tabeli z nowym współczynnikiem(prawdopodobnie jednym i wyższym dla wszystkich RM po 2022 r.).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz