Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych przyjęty przez rząd

27 Lipca 2021, 15:10 szczepienie

Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli otrzymać finansową odszkodowanie. Długooczekiwany projekt ustawy o utworzeniu przez rząd specjalnego Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra zdrowia, przewiduje, że świadczenia kompensacyjne będą przyznawane na podstawie decyzji Rzecznika Praw Pacjenta.

Ile i za co?

W myśl projektowanych przepisów, świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało:

  • w przypadku wystąpienia działań niepożądanych wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek, które spowodowały hospitalizację przez okres nie krótszy niż 14 dni;
  • w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni.

Jeżeli chodzi o wysokość "odszkodowań", to będą miały one charakter zryczałtowanej kwoty, a jej wysokość będzie przede wszystkim zależała od długości okresu hospitalizacji.

MZ wyjaśnia, że np. w sytuacji, gdy dojdzie do obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego, taki pacjent może liczyć na 3 tys. zł odszkodowania.

W przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – będzie to kwota 10 tys. zł, a w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Elementem świadczenia mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do wysokości 10 tys. zł. Limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 100 tys. zł.

Rzecznik Praw Pacjenta zdecyduje komu przyznać odszkodowanie

Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta. Termin na rozpatrzenie wniosku to maksymalnie 60 dni.

Pacjenci, którzy będą występowali o takie świadczenie muszą liczyć się z kosztami. Za złożenie wniosku zapłacą bowiem 200 zł, które trafi na rachunek Funduszu. W przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego, opłata będzie pacjentowi zwracana.

Skąd pieniądze w Funduszu?

Głównym źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych będą wpłaty od firm farmaceutycznych, które zawarły z państwem umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Budżet Funduszu będzie zależał od wysokości zawieranych kontraktów i będzie stanowić 1,5 proc. wartości umowy brutto. Po raz pierwszy wpłaty wnoszone mają być w 2022 r.

Specjalne rozwiązania dla kobiet w ciąży i w połogu

Projekt, oprócz rozwiązań w zakresie odszkodowań za NOP-y po szczepieniach, wprowadza także zmiany w innych ustawach i zakresach dotyczących leczenia pacjentów.

Chodzi m.in. o dodatkowe świadczenia – bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne dla kobiet w ciąży oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne dla kobiet w okresie połogu. Rozwiązanie to będzie stosowane od 1 stycznia 2022 r. Do tej pory kobiety w ciąży mogły korzystać z bezpłatnych leków, określonych na specjalnej liście.

Elektroniczne zlecenia na wyroby medycznej

Ponadto projekt - jak wyjaśnia resort zdrowia - przewiduje też rezygnację z papierowych zleceń na wyroby medyczne i ich naprawę na rzecz postaci elektronicznej oraz wprowadza nowe terminy realizacji tych funkcjonalności.

Kto jeszcze zaszczepi przeciw COVID-19?

Zgodnie z projektem szczepienia przeciw Covid-19 mogą wykonywać również studenci kształcący się na 5. albo na 6. roku studiów na kierunku lekarskim, 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz studenci kształcący się na 3. roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w okresie odbywania tych studiów i przez okres 6 miesięcy po ich zakończeniu.

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz