GUS: żyjemy krócej. Wróciliśmy do poziomu sprzed 10 lat

27 Lipca 2021, 16:41 seniorzy

W 2020 r. przeciętne trwanie życia w Polsce skróciło się w porównaniu do 2019 r., o 1,5 roku dla mężczyzn i o 1,1 dla kobiet - wynika z danych GUS.

Na skutek epidemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w 2020 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 72,6 roku, zaś w przypadku kobiet było to 80,7 roku. Stanowi to spadek w porównaniu do danych z 2019 r, gdy wartości te wynosiły 74,1 dla mężczyzn i 81,8 dla kobiet.

To pierwszy tak znaczący spadek tej wartości. Oczekiwana długość życia w Polsce od kilkudziesięciu lat stale rosła. Wynik za ubiegły rok cofa nas do wartości sprzed około 10 lat. 

Co więcej, jak wskazują autorzy raportu, skutki kryzysu zdrowotnego dla długości życia obywateli mogą być widoczne także w kolejnych latach. Do zahamowania przyrostu trwania życia mogły się przyczynić także inne zjawiska, "w szczególności należy nadmienić problemy organizacyjne i kadrowe służby zdrowia, których odbiciem jest między innymi zmniejszenie liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. ludności".
 
Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę GUS jest obserwowany wyraźny wzrost liczby osób otyłych w Polsce. "Istotnym czynnikiem może być również zanieczyszczenie powietrza oraz związany z nim ewentualny wzrost zachorowalności na choroby układu oddechowego" - czytamy.
 
Zobacz również:
Trwanie życia a kod pocztowy

Największe spadki oczekiwanej długości życia odnotowano w przypadku mężczyzn w województwie świętokrzyskim (1,8 roku), zaś najmniejszy w warmińsko-mazurskim (1 rok). W przypadku kobiet, najwyższy spadek został odnotowany w województwach łódzkim i podkarpackim (1,4 roku) zaś najniższy w pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim (0,6 roku).

Najkrótszą długość życia odnotowano w 2020 r. wśród mężczyzn w województwie łódzkim – wyniosła ona 71,1 roku. Najdłuższa zaś była przewidywana dla mężczyzn z województwa małopolskiego (73,8).

W przypadku kobiet, najkrótsze trwanie życia odnotowano także w województwie łódzkim – przewiduje się, że jego mieszkanki średnio żyją ok. 79,6 lat. Największe trwanie życia odnotowano dla kobiet z województwa podlaskiego (81,9).

Różnice zauważalne są także w perspektywie miejsca zamieszkania. Mieszkańcy miast średnio żyją dłużej niż mieszkańcy wsi. Zamieszkujący miasta mężczyźni żyją o ok. 0,8 roku dłużej niż mężczyźni na wsi. W przypadku kobiet, ta różnica jest nieco mniejsza – długość życia mieszkanek miast jest o 0,2 roku wyższa niż u mieszkanek wsi.

źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz