Medycy też zapłacą wyższe podatki

30 Lipca 2021, 11:34 Lekarz i senior

Lekarze i pielęgniarki prowadzący działalność gospodarczą zapłacą wyższe daniny po wprowadzeniu rozwiązań wynikających z Nowego Ładu. Nawet pomimo tego, że rząd daje im preferencyjne stawki PIT. Poza tym nie będą już mogli skorzystać z rozliczeń z fiskusem według karty podatkowej.

Nowy Ład i zmiana ustawy podatkowej z nim związanej niesie nie tylko teoretycznie większy zastrzyk pieniędzy dla NFZ a tym samym dla szpitali, które już i tak średnio 80 proc. środków finansowych wydają w na pensje. 

Zmiana przepisów podatkowych dotknie jednak personel medyczny, spośród którego gros pracuje nie tylko na etacie, ale prowadzi dodatkowo prywatne gabinety czy w ogóle przeszła na samozatrudnienie i wystawia faktury szpitalom. Lekarze, pielęgniarki a także fizjoterapeuci to także dziś przedsiębiorcy, którzy w świetle nowych zmian będą musieli zapłacić 9 proc. składki zdrowotnej liczonej od dochodu nie wrzucą jej w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 

A zgodnie bowiem z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli ktoś jest zatrudniony na etacie, a dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, to wprawdzie z tego drugiego tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne nie musi odprowadzać, ale już składkę zdrowotną płaci po raz drugi. 

Ryczałt 14 procentowy

Dla zawodów medycznych rząd przygotował jednak specjalne rozwiązania w projekcie noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Mateusz Morawiecki zaznaczał podczas konferencji prasowych, że wyjątek jest zrobiony po to aby oni jak najmniej odczuli skutki zmian. 

Preferencje, zgodnie z projektem, będą dotyczyć tylko jednak tych lekarzy, dentystów, weterynarzy, którzy zdecydują się rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatek linowy, zakładający 19 procentową skalę podatkową, pozwala jednak odpisać od przychodów koszty zakupu towarów czy wynajmu lokalu na gabinet. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uniemożliwia. A tymczasem dla medyków rozliczających się  tylko według tej drugiej opcji rząd proponuje obniżyć podatek z obecnie 17 proc. do 14 proc. Przy płaceniu podatku według ryczałtu, składka zdrowotna byłaby liczona tylko od 30 proc. przychodu medyka. A nie jak w przypadku podatku liniowego od całości przychodu. 

W porównaniu z obecnie obowiązującymi rozwiązaniami medycy i tak zapłacą wyższe daniny. 14 proc. podatku, do którego należy doliczyć ok. 4,66 proc. składki zdrowotnej, naliczanej od przychodu, daje łącznie prawie 19 proc. podatku naliczanego nie - jak obecnie - od faktycznie osiągniętego dochodu, ale od przychoduwskazuje Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Koniec z kartą podatkową

Co ciekawe, z projektu noweli ustawy podatkowej wynika, że rząd likwiduje medykom rozliczanie się według karty podatkowej. Od 2022 r. z tego rozwiązania nie będą mogli już wybrać nowi podatnicy. Nadal prawo do niej będą miały tylko osoby rozliczające się w tej formie w 2021 r. Jeśli z niej zrezygnują, nie będą mogli już wrócić do tego sposobu rozliczania - To niekorzystna zmiana dla zawodów medycznych. Bo to jest prosta i preferencyjna forma opodatkowania- wskazuje Przemysław Pruszyński.

Sami zainteresowani są oburzeni -Nie znam lekarza, który pracowałby w tylko jednym miejscu. A jak pracuje w kilku, to ma założoną działalność gospodarczą i rozlicza się według skali podatku liniowego. Jeśli te zmiany wejdą w życie być może wielu zdecyduje, że będzie mniej pracować, nie świadczyć usług w innych podmiotach leczniczych, skoro wyższe przychody będą się łączyły z drastycznie wyższymi daninami.

Poza tym, podwyżka podatków nie pozostanie bez wpływu na ceny usług zdrowotnych. One wzrosną - przewiduje Marcin Pakulski, lekarz i były prezes NFZ.

Wiele innych zmian może czekać lekarzy czy także pielęgniarki prowadzące bezpośrednio prywatne gabinety. Rząd chce promować obrót bezgotówkowy, dlatego zezwoli na ulgi podatkowe z tytułu zakupu terminali przez przedsiębiorców, a w tym dla medyków prowadzących przychodnie.

Ulgi na zakup terminala do gabinetu

Otóż z projektu noweli ustawy podatkowej wynika, że przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na zakup terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu tego urządzenia poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności elektronicznych i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

  1. 2 500 zł– w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 
  2. 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1. 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz