Szczepionki p/COVID: Szef MSZ zdecyduje komu udostępnić zapasy

29 Lipca 2021, 10:24 produkcja szczepionek szczepionki fiolki

Minister spraw zagranicznych będzie każdorazowo oceniał zasadność udzielenia wsparcia partnerom zagranicznym i jej formę, jeżeli chodzi o udostepnienie szczepionek p/COVID z polskich zapasów - przewiduje projekt uchwały, który opublikowano w wykazie prac rządu.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie prowadzenia międzynarodowych działań solidarnościowych w celu profilaktyki i zwalczania zachorowań na chorobę COVID-19 oraz wyrażenia zgody na udostępnienie partnerom zagranicznym szczepionek przeciw COVID-19. Jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie projektu wskazano wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

W opisie wyjaśniono, że przyczyną jest chęć podjęcia inicjatywy polegającej na udzieleniu wparcia partnerom zagranicznym, którzy mają niewystarczający dostęp do szczepionek przeciw COVID-19, a w wyniku uwarunkowań ekonomiczno-politycznych tych partnerów, zasadne jest udzielenie im wsparcia poprzez sprzedaż, darowiznę, pożyczkę lub zamianę szczepionek p/ COVID-19.

Wynika to też z potrzeby prowadzenia międzynarodowych działań solidarnościowych, konieczności racjonalnego, bieżącego gospodarowania ewentualnymi nadwyżkami tych partii dostarczanych szczepionek, które po zaspokojeniu potrzeb krajowych, z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zostać wykorzystane, np. z uwagi na termin ich ważności, dynamicznej sytuacji dotyczącej dostaw szczepionek przeciw COVID-19, a także stopnia zainteresowania polskich obywateli szczepieniami p/COVID i poziomu zgłaszalności.

 

Sprzedaż, darowizna, pożyczka, zamiana

Jak wyjaśniono, udzielenie wsparcia partnerom zagranicznym będzie polegało na zawarciu umów sprzedaży, darowizny, pożyczki lub zamiany w odniesieniu do szczepionek, które zostały nabyte przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia, w ramach porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek p/COVID-19, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

"Z uwagi na rozwój sytuacji epidemicznej na świecie oraz dynamikę relacji międzynarodowych, każdorazową ocenę zasadności udzielenia wsparcia partnerom zagranicznym i jej formę, powierza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, który wskaże Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, (...) państwa, na rzecz których zostanie dokonane zbycie szczepionek(...)" - czytamy w opisie projektu.

Szef MSZ będzie też wskazywał formę tego zbycia,  a także stosowne terminy dla pożyczki lub zamiany szczepionek. Będzie ponadto konsultował z RARS dostępne zasoby szczepionek, które mogą być udostępnione w ramach wsparcia.

Z kolei minister zdrowia upoważni RARS do podejmowania czynności w zakresie zbycia szczepionek p/COVID-19 państwom, które zostały wskazane przez Ministra Spraw Zagranicznych.

źródło: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz