Farmaceuci: jest projekt o ustawicznym kształceniu

30 Lipca 2021, 9:41 APTEKA FARMACEUTA

Resort zdrowia chce uregulować kwestie dotyczące obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów. Przygotowano więc projekt rozporządzenia ws. kształcenia ustawicznego tej grupy zawodowej.

Chodzi o skierowany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

"W projekcie proponuje się szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów przez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym(...)" - wyjaśnia MZ.

Ustawiczne kształcenie ma wpływać na aktualizowanie wiedzy i stałe dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

Projektowane przepisy określają wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty oraz liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego. Dopełnienie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym 100 punktów edukacyjnych, w tym minimum 50 musi być uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem.

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. poz. 499).

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz