Właściwa higiena rąk problemem w szpitalach

30 Lipca 2021, 15:07

Badania wskazują, że nawet 40 proc. zakażeń szpitalnych może być efektem przenoszenia patogenów na rękach personelu medycznego. Prawidłowa higiena rąk to najskuteczniejsza metoda profilaktyki zakażeń szpitalnych. Niestety, poziom przestrzegania zasad higieny rąk w Polsce i na świecie wciąż jest niedostateczny, stanowiąc istotny problem sektora ochrony zdrowia. 

Właściwe mycie rąk to prosty i jednocześnie skuteczny sposób zapobiegania infekcjom. Konsekwentne przestrzeganie jej zasad pozwala zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych, w tym także szczepów opornych na antybiotyki. Celem podniesienia świadomości istotny właściwej higieny rąk corocznie, od 2005 r. odchodzi się m.in. Światowy Dzień Higieny Rąk, zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Dlaczego higiena rąk jest taka ważna?

Właściwa higiena rąk pozwala usunąć lub zabić obecne na rękach zarazki. Może być wykonywana przy użyciu mydła oraz bieżącej wody lub środków na bazie alkoholu. Prawidłowo wykonywana stanowi najskuteczniejszy sposób zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych czy infekcji. Szczególne znaczenie tej czynności przypisuje się teraz, w dobie ogólnoświatowej pandemii. W ochronie zdrowia higiena rąk pozwala na eliminację drobnoustrojów, które zostały przekazane poprzez m.in. kontakt z pacjentem czy zanieczyszczonym sprzętem. Szacuje się natomiast, że pracownicy ochrony zdrowia myją ręce mniej niż połowę z tego, ile rzeczywiście powinni a każdego dnia około 1 na 31 hospitalizowanych dotyka zakażenie mające związek z opieką zdrowotną.

Istotny problem w praktyce szpitala 

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych szacuje natomiast, że około 5 do 10 proc. pacjentów ulega zakażeniom szpitalnym w ogóle, z czego ponad połowa kończy się zgonem pacjenta.

Wskaźnik ten jest wynikiem powiązania wielu czynników ryzyka związanych z ochroną zdrowia. Hospitalizowani, zwykle mający obniżoną odporność, często choroby towarzyszące, będący w wieku dziecięcym lub podeszłym, są wyjątkowo narażeni na działanie różnego typu drobnoustrojów chorobotwórczych. Wpływ ma tu również przedłużona hospitalizacja czy prowadzona u pacjenta antybiotykoterapia.Zachowanie właściwej higieny rąk to nie tylko sama czynność mycia rąk. Niezbędnym jest również to, by wykonywać ją prawidłowo.

Badania pokazują, iż czas trwania czyszczenia rąk wśród personelu medycznego jest zróżnicowany i wynosi średnio od około 6 do 30 sekund co niewątpliwie wpływa na jakość zachowania higieny rąk. Prawidłowy czas trwania mycia rąk powinien wynosić jednak od 40 do 60 sekund. Istotna jest także częstotliwość samej czynności mycia, która w zależności od pracownika medycznego może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu razy na dyżur. 

WHO wskazuje na 5 głównych „kroków”, kiedy niezbędne jest zachowanie właściwej higieny są :

  1. Przed kontaktem z pacjentem.
  2. Przed czystą procedurą.
  3. Po ekspozycji na płyny ustrojowe.
  4. Po kontakcie z pacjentem. 
  5. Po kontakcie z otoczeniem pacjenta.

Istotnym jest także, by pamiętać, że niepoprawne czyszczenie rąk poprzez użycie np. zbyt małej ilości produktu czy zbyt szybkie wykonanie czynności poskutkuje niewłaściwym odkażeniem rąk. W takiej sytuacji nietrudno o przeniesienie drobnoustrojów, szczególnie przy realizacji czynności medycznych między wieloma pacjentami. A dodatkowo, co pokazują badania, na częstsze występowanie zakażeń ma także wpływ niedobór personelu medycznego czy nadmierne zatłoczenie oddziałów.

Właściwa higiena rąk przynosi oszczędności 

Koszt jaki musi podjąć jednostka w związku z prowadzeniem programów promocji higieny rąk, kolportażem materiałów edukacyjnych czy wreszcie zapewnieniem właściwego zaplecza infrastrukturalnego do tego celu należy rozpatrywać w kategorii inwestycji. Doświadczenia w tym zakresie pokazują, iż właściwe wdrożenie zasad higieny rąk realnie ogranicza rozprzestrzenianie się zakażeń w sektorze ochrony zdrowia, co jednoznacznie przyczynia się do oszczędności. Owe korzyści ekonomiczne mogą być odczuwalne już w momencie zmniejszenia się wskaźnika zakażeń o jedynie 0,1 proc.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz