Uzdrowiska: dłuższy termin na spełnienie wymogów

30 Lipca 2021, 16:38 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Uzdrowiska będą miały więcej czasów na spełnienie określonych wymogów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami termin ten upływa z końcem tego roku. Resort zdrowia proponuje wydłużenie go o dwa lata, czyli do końca 2023 r.

Ministerstwo zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt noweli rozporządzenia ws. określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Powodem wydłużenia terminu - jak wyjaśnia MZ - jest "zróżnicowany poziom standardu wyposażenia bazy zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego", co grozi tym, że placówki uzdrowiskowe nie będą w stanie spełnić wymagań do końca tego roku.

MZ dodaje, że wydłużenie o dwa lata terminu na spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu wynika z przeprowadzonej analizy na podstawie danych przekazanych w drugiej połowie czerwca 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia przez Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk (NLU).

Dane dotyczyły stanu lub etapu zaawansowania dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. rozporządzenia w poszczególnych uzdrowiskach, jak również przedstawiały terminy graniczne, do których nastąpi kompleksowe dostosowanie.

Analiza tych danych pokazała, że ok. 43 proc. wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań do 31 grudnia 2021 r.

Stąd decyzja MZ o wydłużeniu terminu do końca 2023. Według MZ to termin optymalny i umożliwiający kontynuację działań podjętych przez uzdrowiska. Jak przypomina MZ, wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii spowodował czasowe zaprzestanie działalności uzdrowiskowej. To z kolei również wpłynęło na brak możliwości realizowania prac dostosowawczych.

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz