Future Health Index 2021: Co 10 placówka bez wieloletniego planu funkcjonowania

25 Sierpnia 2021, 13:42 szpital

Bez wątpienia, przygotowanie się na walkę z pandemią jest jednym z najważniejszych priorytetów dla liderów ochrony zdrowia. Jednocześnie stosunek zarządzających placówkami bez wieloletniego planu jest znacznie wyższy w Polsce niż za granicą - tak wynika z odpowiedzi respondentów szóstej edycji raportu Future Health Index 2021.

Future Health Index 2021 to największy globalny raport analizujący działania liderów ochrony zdrowia. Odpowiedzi w tegorocznej edycji udzieliło blisko 3 tys. liderów ochrony zdrowia z 14 krajów (Australia, Indie, Arabia Saudyjska, Brazylia, Włochy, Singapur, Chiny, Holandia, RPA, Francja, Polska, Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosja).

Kluczowym wyzwaniem - kryzys COVID-19

Pandemia COVID-19 została wskazana przez ankietowanych jako jeden z kluczowych zewnętrznych czynników, utrudniających im przygotowanie się na przyszłość. Większości liderów ochrony zdrowia poważną trudność sprawia zajmowanie się kwestiami wybiegającymi poza wyzwania bezpośrednio związane z pandemią. W Polsce na trudności w pracy przez COVID wskazało 78% ankietowanych, w 14 pozostałych krajach - 68%.

Też polscy liderzy częściej wskazywali, że priorytetem jest obecnie przygotowanie się na kryzys i zwiększenie wydajności zrządzanej przez nich samych placówki.

 
Jednocześnie, jak zauważają autorzy raportu, przygotowanie na kryzys całkowicie pochłania czas i zasoby ludzkie placówek. Typowy okres planowania przyszłych działań w przypadku około połowy liderów ochrony zdrowia w Polsce wynosi 3-5 lat. Jednak częściej niż ich odpowiednicy w wielu innych krajach objętych badaniem, wskazują oni również, że ich szpital czy placówka medyczna nie przygotowało planu dotyczącego przyszłych działań (10% wobec średniej z 14 krajów wynoszącej 4% ).
 
 

Nadzieja w nowych technologiach
Liderzy polskiej ochrony zdrowia, częściej niż zagraniczni, twierdzą, że aby być przygotowanym na przyszłość, ich szpital lub placówka medyczna obecnie najbardziej wymaga inwestycji w przyszłościowe technologie medyczne
 
 
Liderzy polskiej ochrony zdrowia spodziewają się wielu korzyści z wdrożenia sztucznej inteligencji, a optymalizacja wydajności operacyjnej i przewidywanie przebiegu chorób za trzy lata znajdą się wśród kluczowych obszarów inwestycyjnych.
 
Jednak aby działania te zwieńczyły się sukcesem, zgodnie z najnowszymi badaniami, placówki medyczne powinny organizować szkolenia w zakresie cyfrowej dokumentacji medycznej i przedstawiać jej zalety, a także zaoferować odpowiednią pomoc techniczną. To właśnie brak przeszkolenia w zakresie cyfrowych technologii liderzy wskazują jako jedną z głównych przeszkód utrudniających ich przyjęcie.
 
Cały raport dostępny: tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz