Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie czeka reorganizacja

15 Października 2021, 14:21

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie czeka reorganizacja. Specjalny powołany w ministerstwie zdrowia roboczy zespół ma w ciągu dwóch miesięcy przygotować propozycję zmian.

Minister zdrowia wydał zarządzenie ws. powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego

W skład Zespołu wchodzą: przewodniczący Zespołu – Dorota Olczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ oraz członkowie: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dr hab. n. med. Piotr Maciejak – Zastępca Dyrektora do spraw Nauki IPiN, dr hab. n. med. Piotr Świtaj – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa IPiN.

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

Zespół ma dokonać oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

Taką opinię zespół ma przedstawić ministrowi zdrowia w ciągu dwóch miesięcy od powołania.

Opinia ma zwierać m.in. ocenę potrzeby reorganizacji Instytutu wraz z propozycją warunków tej reorganizacji, a także ocenę dotyczącą nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego wraz z propozycją zadań.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz