Powstał nowy związek branżowy firm biotechnologicznych

03 Listopada 2021, 13:49 biotechnologia biologiczne biopodobne badania laboratorium
03 Listopada 2021, 13:49 Marta Winiarska, Bioinmed

Do grona obecnych w Polsce związków branżowych dołączył Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Związek został powołany do życia przez 11 firm tj. Ardigen SA, Captor Therapeutics SA, Celon Pharma SA, ExploRNA Therapeutics SA, OncoArendi Therapeutics SA, Polski Bank Komórek Macierzystych SA, PolTREG SA, Pure Biologics SA, Ryvu Therapeutics SA, Selvita SA oraz WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. Prezesem Związku została Marta Winiarska, która przez ostatnie pięć lat kierowała działaniami public affairs i public relations w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

Biotechnologia jest uważana za przyszłość medycyny. Dziś jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju branży life science. Dzięki niej możliwe było stworzenie wielu nowych leków, szczepionek i metod diagnostycznych, które przyczyniają się do wydłużenia oraz poprawy jakości ludzkiego życia. Polski rynek biotechnologiczny, mimo że jest stosunkowo młody, bardzo dynamicznie się rozwija. Aby polskie firmy z obszaru biotechnologii medycznej mogły wprowadzić nasz kraj do globalnego krwioobiegu innowacji, potrzebne są warunki systemowe, które pozwolą rozwijać tę branżę.

- Dziś Polska, doświadczająca wyzwań demograficznych i budująca swoją konkurencyjność w dużej mierze w oparciu o niskie koszty pracy i specjalizację w zakresie produktów rolniczych i dóbr pośrednich, jest mocno narażona na tzw. pułapkę średniego dochodu – czyli długotrwałą stagnację po latach intensywnego wzrostu. Aby temu zapobiec, konieczny jest rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki. Biotechnologia medyczna, przy stworzeniu odpowiednich warunków odpowiedzialnego rozwoju, mogłaby stać się motorem tej transformacji – podkreśla Marta Winiarska, prezes BioInMed.

Marta Winiarska, Bioinmed

 

Budowa spółki biotechnologicznej - szczególnie w Europie - to bardzo długi i wymagający proces biznesowy. Aby możliwe było rozwinięcie takiego przedsięwzięcia, konieczne jest – poza wysoko-wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, wykorzystanie różnych źródeł finansowania, w tym m.in. grantów, venture capital, partneringu, możliwości rynku kapitałowego czy instrumentów dłużnych i wsparcie po stronie rządowej. Tylko synergia działania i współpraca wszystkich interesariuszy daje szanse powodzenia. 

 - Ogólnoświatowy kryzys zdrowotny związany z pandemią COVID-19 pokazał, że badania i rozwój w obszarze medycyny są kluczowe nie tylko z punktu widzenia wskaźników zdrowotnych społeczeństw, ale również działania gospodarki. Po raz pierwszy w sposób tak namacalny można było zaobserwować te zależności.Sytuacja pandemiczna sprawiła również, że instytucje publiczne i prywatni inwestorzy zwrócili większą uwagę na firmy biotechnologiczne, które zaangażowały się w badania nad szczepionkami, testami diagnostycznymi i lekami na COVID-19. W tym obszarze mocno pojawił się również polski pierwiastek. Mam ogromną nadzieję, że będzie to bodziec do budowy bardziej ustrukturyzowanego, przystępnego i dopasowanego do potrzeb branży innowacyjnej biotechnologii medycznej systemu wsparcia instytucjonalnego – podkreśla Marta Winiarska  

Biotechnologia medyczna została ujęta m.in. w rządowym wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), tj. branż priorytetowych w obszarze badań, rozwoju i innowacji, zapewniających zwiększenie wartości dodanej i konkurencyjności gospodarki na rynkach zagranicznych. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz