Leczenie otyłości. Jest zarządzenie NFZ o pilotażu KOS-BAR

10 Listopada 2021, 10:40 NFZ

Pacjenci z otyłością olbrzymią już wkrótce skorzystają z kompleksowej opieki medycznej i chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie dotyczące pilotażu programu KOS-BAR, czyli programu kompleksowej opieki medycznej nad pacjentami chorymi na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie.

Ministerstwo zdrowia we wrześniu opublikowało rozporządzenie ws. tego pilotażu, a teraz NFZ przygotował zarządzenie, w którym określa warunki, jakie spełnić musi placówka przystępująca do pilotażu czy stawki za realiazację świadczeń w tym programie.

Zarządzenie umożliwi podpisywanie umów na realizacje pilotażu.

Założeniem i celem programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej, jest poprawa jakości i efektywności leczenia pacjentów w wieku od 18. roku życia z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 – otyłością spowodowaną nadmierną podażą energii, u których wskaźnik masy ciała BMI ≥ 40 kg/m², oraz pacjentami z BMI 35 – 40 kg/m², u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością.

Wprowadzenie pilotażu przewidującego kompleksową specjalistyczną opiekę medyczną nad pacjentami z otyłością olbrzymią wynika - jak wyjaśnia NFZ - ze stale rosnącej liczby osób otyłych, co stanowi coraz większe obciążenie finansowe dla systemów opieki zdrowotnej,
a także społeczeństwa.

"Otyłość jest istotnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko zachorowalności na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, chorobę niedokrwienną serca, obturacyjny bezdech senny, chorobę zwyrodnieniową stawów czy depresję. Ponadto otyłość sprzyja rozwojowi niektórych typów nowotworów i podwyższa ryzyko zgonu.

Założeniem programu jest poprawa jakości i efektywności leczenia dorosłych pacjentów z otyłością. Celem jest także ocena nowego modelu kompleksowej opieki specjalistycznej nad grupą pacjentów z otyłością olbrzymią pod względem efektywności organizacyjnej.

 

Zasady pilotażu

Program pilotażowy zakłada objęcie pacjentów z olbrzymią otyłością kompleksową opieką specjalistyczną w jednym ośrodku koordynującym.

Rekomendowany model opieki obejmuje diagnozę, nowoczesne leczenie bariatryczne, opiekę psychologa, dietetyka oraz rehabilitację leczniczą. Celem pracy wielospecjalistycznego zespołu jest przygotowanie pacjentów do leczenia chirurgicznego oraz nadzorowanie prawidłowego i niepowikłanego procesu utraty masy ciała zarówno we wczesnym, jak i odległym okresie pooperacyjnym.

W ramach programu pilotażowego zakłada się stosowanie protokołów kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia w chirurgii bariatrycznej (protokoły ERABS). Protokoły ERABS przyczynią się do zintegrowanej opieki zdrowotnej i poprawy zarówno krótko, jak i długoterminowych efektów leczenia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Opieka obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej związane z przygotowaniem pacjenta do zabiegu bariatrycznego, leczenie zabiegowe i bariatryczną opiekę specjalistyczną (monitorującą).

Po dokonaniu kwalifikacji do programu pilotażowego ośrodek koordynujący będzie wydawał kartę KOS-BAR. Pacjent zaś złoży deklarację, pod opieką którego ośrodka koordynującego będzie pozostawał w  czasie trwania programu pilotażowego.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz