Parlamentarny tydzień w pigułce

30 Listopada 2021, 9:03 sejm

W dniach 30 listopada, 1, 2 grudnia 2021 (wtorek-czwartek) zaplanowano 43. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad przewiduje m.in.:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764)- uzasadnia Minister Zdrowia.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1693)- uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mariusz Dzierżawski.

Wtorek (30 listopada)

SEJM

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego (posiedzenie online)

17:30 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) – diagnozowanie, leczenie, doświadczenia w Polsce i plany na przyszłość.

Omówienie i przyjęcie planu pracy Podkomisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 rok

 

Środa (1 grudnia)

9:30 Komisja Finansów Publicznych

Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021

11:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Zdrowia 

Rozpatrzenie informacji na temat opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce:
– przedstawiają: Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 

14:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie informacji na temat roli i efektów badań naukowych dla rozwoju sportu kwalifikowanego
– przedstawiają: Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Zdrowia.

Rozpatrzenie informacji na temat medycyny sportowej w rozwoju sportu kwalifikowanego i powszechnego
– przedstawiają: Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Zdrowia.


18:30 Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego 

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat liczby i dostępności psychiatrów (w tym psychiatrów dziecięcych) i planów w zakresie kształcenia lekarzy w tej specjalizacji.

Rozpatrzenie informacji na temat nowych zawodów w opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży: szkolenia i praca terapeutów środowiskowych oraz psychoterapeutów dzieci i młodzieży – przedstawiają: Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Omówienie i przyjęcie planu pracy Podkomisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 rok

 

Piątek (2 grudnia)

10:00 Komisja Zdrowia

Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok

SENAT

1 grudnia (środa)

12:00 Konferencja "Podsumowanie efektów pracy Specjalnej Komisji do spraw Walki z Rakiem"

W w sali posiedzeń Senatu RP odbędzie się wydarzenie poświęcone podsumowaniu efektów pracy Specjalnej Komisji do spraw Walki z Rakiem i projektu jej raportu końcowego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz