Parlamentarny tydzień w pigułce

10 Stycznia 2022, 11:00 sejm

W dniach 12 i 13 stycznia 2022 (środa i czwartek) zaplanowano 46. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w dniach 11,12 i 13 stycznia br. odbywać się będzie także 35. posiedzenie Senatu.

Porządek obrad Sejmu przewiduje m.in. pierwsze czytanieposelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 1699). Projekt - jak czytamy w uzasadnieniu - został opracowany ze względu na potrzebę uregulowania kwestii dotyczących upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego.

Planowane są także posiedzenia komisji i zespołów dotyczące ochrony zdrowia.

Tymczasem Senat zająć ma się m.in. ustawą budżetową na 2022 r.

Wtorek (11 stycznia)

SEJM

12:00 Komisja Zdrowia 

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
– przedstawia Przewodniczący Komisji.
 
 
13:00 Komisja Zdrowia 
 
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)
 
 
19:00 Komisja Polityki Senioralnej; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny; Komisja Zdrowia 
 
„Wysłuchanie informacji Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej na temat opieki długoterminowej, a w szczególności prosimy o poruszenie kwestii koordynacji międzyresortowej, zapowiadanej deinstytucjonalizacji i obecnej sytuacji kadrowej w opiece długoterminowej oraz proponowanych w ostatnich miesiącach wycen świadczeń w opiece długoterminowej.”
 
 
Środa (12 stycznia)
 
11:00 Komisja Zdrowia 
 
„Informacja Ministra Zdrowia pana Adama Niedzielskiego na temat leczenia endometriozy w Polsce
 
 
13:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia publicznego 
 
Rozpatrzenie informacji na temat zwalczania uzależnienia od alkoholu, nikotyny oraz narkotyków
– przedstawiają: Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Finansów.
Omówienie i przyjęcie planu pracy Podkomisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 rok.
 
 
18:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764) 
 
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764) – kontynuacja.
 
 
 
Czwartek (13 stycznia)
12:30 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764) 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz