Drony w walce z HIV i AIDS w Afryce

15 Kwietnia 2016, 11:41

UNICEF testuje obecnie w Afryce możliwość wykorzystywania w swojej działalności dronów, jako narzędzia do szybkiego dostarczania sprzętu medycznego potrzebnego do diagnostyki HIV / AIDS.

Według danych WHO na świecie w 2014 roku zarejestrowano około 2 miliony nowych zakażeń HIV, była to najniższa liczba od 1990 roku.  Liczba osób w wieku 15-24 lat zakażonych HIV na całym świecie spadła od roku 2000 z około 980 000 do 620 000. Takie osiągnięcie wynika z postępu w realizacji strategii walki z HIV/AIDS głównie w regionie afrykańskim, gdzie zarejestrowano o 41% mniej zakażeń HIV od 2000 do 2014 roku (z około 2,3 mln do 1,4 mln.).

W celu wykonania badań na obecność wirusa HIV wymagany jest dostęp do specjalistycznych laboratoriów, w których można wykonać odpowiednie testy. W Afryce jest on trudno dostępny między innymi ze względu na zły stan infrastruktury drogowej oraz ograniczony dostęp do opieki medycznej. UNICEF testuje, czy dostawy sprzętu medycznego mogą być bardziej efektywne przy wykorzystywaniu dronów. Te są sterowane zdalnie, co sprawia, że są znacznie tańsze w eksploatacji szczególnie w Afryce, gdzie do tej pory do transportu sprzętu medycznego wykorzystywano motocykle.   

Testy prowadzone przez UNICEF będą zbierać pomiary dotyczące wydajności drona, jeśli wyniki będą pozytywne, eksperyment zostanie rozbudowany o kolejne etapy wdrażania. Pomimo tego, iż eksperyment jest jeszcze w fazie początkowej, już teraz daje nadzieję, że użycie ich na terenach mniej zurbanizowanych mogłoby zmienić oblicze prowadzonych programów profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS na całym świecie.

W Polsce możliwości dronów będą testowane na zbliżających się obchodach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 26-31.07.2016 r. Nie będą one wykorzystywane do transportu sprzętu medycznego, lecz do mobilnego monitoringu powietrznego w ramach programu „Policyjny Dron" wprowadzonego przez Komendę Główną Policji.

Małgorzata Wojdowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz