Parlamentarny tydzień w pigułce

21 Marca 2022, 10:37 sejm

W najbliższych dniach, od wtorku do środy planowane są posiedzenia sejmowych komisji i zespołów dotyczących ochrony zdrowia. W dniach 23 i 24 marca odbędzie się także 51. posiedzenie Sejmu RP, a 23, 24 i 25 marca zaplanowane jest 39. posiedzenie Senatu RP.

SEJM


Poniedziałek (21 marca)

 

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Prace nad zmianami w prawie mającymi na celu zwiększenie dostępności opieki psychologicznej dla osób nieletnich - spotkanie zespołu roboczego.

Wtorek (22 marca)

12:00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Informacja na temat bezpieczeństwa lekowego Polski w sytuacji kryzysowej oraz analiza przygotowania kraju do potencjalnych kolejnych zagrożeń epidemicznych – przedstawia Minister Zdrowia.

15:00 Podkomisja stała ds. zdrowia publicznego

Rozpatrzenie informacji na temat systemu opieki nad osobami starszymi oraz działań podejmowanych na rzecz zwiększenia liczby lat przeżytych przez Polaków w zdrowiu – przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

17:00 Komisja Polityki Senioralnej

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat działań związanych z ochroną seniorów przed negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat liczby seniorów zaszczepionych przeciw COVID-19 z podziałem na województwa (z uwzględnieniem miast i wsi) oraz podejmowanych działań zachęcających seniorów do szczepień przeciw COVID-19.

17:00 Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców “Polski Powiatowo-Gminnej”; Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych

Sytuacja szpitali powiatowych w dobie pandemii.

18:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

Rozpatrzenie informacji na temat wdrażania innowacyjnych leków i terapii lekowych – przedstawia Minister Zdrowia.

środa (23 marca)

10:00 rozpoczęcie 51. posiedzenia Sejmu RP

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Informacje Prezesa Rady Ministrów na temat planowanej lub realizowanej strategii Rady Ministrów w związku z narastającą czwartą falą pandemii koronawirusa oraz w zakresie przeciwdziałania zakażeniom nowym wariantem COVID-19.

10:30 Komisja Etyki Poselskiej

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Grzegorza Brauna w dniu 22 listopada 2021 r. na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, stanowiącej podstawę wniosku Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Pana Wiesława Kwatera z dnia 23 listopada 2021 r.

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Grzegorza Brauna i posła Roberta Winnickiego w dniu 13 grudnia 2021 r. na terenie Ministerstwa Zdrowia, stanowiącej podstawę wniosku Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego z dnia 13 grudnia 2021 r.

11:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Zdrowia 

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 2085).

11:30 Komisja Zdrowia

Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok.

15:00 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie informacji na temat wynagrodzeń pracowników w ochronie zdrowia oraz wyceny świadczeń – przedstawia Minister Zdrowia.

17:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 920) 

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 920) – kontynuacja.

SENAT

środa (23 marca)

11:00 rozpoczęcie 39. posiedzenia Senatu RP

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o wyrobach medycznych (druk senacki nr 661) - sprawozdawca senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz