Parlamentarny tydzień w pigułce

04 Kwietnia 2022, 11:29 sejm

W najbliższych dniach, od wtorku do czwartku planowane są posiedzenia sejmowych i senackich komisji dotyczących ochrony zdrowia. W dniach 6 i 7 kwietnia odbędzie się także 52. posiedzenie Sejmu RP.

 

SEJM

Wtorek (5 kwietnia)

9:30 Komisja do Spraw Petycji

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rozwoju i Technologii na dezyderat nr 174 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

11:00 Komisja do Spraw Petycji

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 186 w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rozpatrzenie projektów dezyderatów w sprawie zmian w ustawach dotyczących czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz zawodów medycznych.

16:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego

Rozpatrzenie informacji na temat problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży – uwarunkowania i profilaktyka – przedstawiają: Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Rzecznik Praw Dziecka.

19:00 Komisja Zdrowia

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej – uzasadnia Minister–Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

 

Środa (6 kwietnia)

10:00 rozpoczęcie 52. posiedzenia Sejmu RP

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych

10:30 Komisja Etyki Poselskiej

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Grzegorza Brauna i posła Roberta Winnickiego w dniu 13 grudnia 2021 r. na terenie Ministerstwa Zdrowia, stanowiącej podstawę wniosku Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. – kontynuacja.

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zachowania posła Grzegorza Brauna w dniu 22 listopada 2021 r. na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, stanowiącej podstawę wniosku Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Pana Wiesława Kwatera z dnia 23 listopada 2021 r. – kontynuacja.

10:30 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o wyrobach medycznych.

11:30 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie informacji na temat bezpieczeństwa lekowego kraju – przedstawia Minister Zdrowia.

15:00 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie informacji na temat opieki bariatrycznej w polskim systemie ochrony zdrowia – przedstawia Minister Zdrowia.

 

Czwartek (7 kwietnia)

9:30 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie informacji na temat Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia – przedstawia Minister Zdrowia.

12:30 Podkomisja stała do spraw onkologii

Rozpatrzenie informacji na temat dostępu do jednoczesnej radiochemioterapii – przedstawia Minister Zdrowia.

 

SENAT

Środa (6 kwietnia)

12:00 Komisja Zdrowia - posiedzenie wyjazdowe 

Kadry medyczne wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz