Parlamentarny tydzień w pigułce

25 Kwietnia 2022, 11:00 sejm

W najbliższych dniach, od wtorku do czwartku planowane są posiedzenia sejmowych i senackich komisji dotyczących ochrony zdrowia. W dniach 27 i 28 kwietnia odbędzie się także 53. posiedzenie Sejmu RP, a 27 i 28 kwietnia zaplanowane jest 31. posiedzenie Senatu.

SEJM

 

Wtorek (26 kwietnia)


13:00 Komisja do Spraw Petycji

Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom poszukiwania i zatrudniania pracowników usług opiekuńczych i fizjoterapeutycznych, korzystając z usług pośrednictwa pracy w powiatowych urzędach pracy (BKSP-144-IX-558/21) – przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.) w zakresie weryfikacji przez sprzedawców certyfikatów COVID klientów placówek handlowych (BKSP-144-IX-559/21) – przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Urszula Augustyn.

14:30 Komisja do Spraw Petycji

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 184 w sprawie przejrzystości decyzji w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 207 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uregulowań dotyczących zawodu diagnosty laboratoryjnego.

15:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia publicznego

Rozpatrzenie informacji na temat dostępu do szczepień ochronnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kontekście narastającego kryzysu humanitarnego na terenie Polski oraz roli szczepień dla zdrowia publicznego (Europejski Tydzień Szczepień) – przedstawia Minister Zdrowia.

18:00 Komisja Polityki Senioralnej

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta na temat ochrony praw starszych pacjentów.

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat realizacji programu Leki 75+ oraz planów w zakresie kompleksowego wsparcia pacjentów w wieku senioralnym w zakresie uniknięcia polipragmazji (niewłaściwej terapii wielolekowej).

Środa (27 kwietnia)

10:00 rozpoczęcie 53. posiedzenia Sejmu RP

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty.

11:30 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Komisja Zdrowia

„Informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji personelu pomocniczego w ochronie zdrowia”.

14:00 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2023 r.

17:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

Rozpatrzenie informacji na temat kompleksowego obiegu elektronicznego dokumentacji medycznej – przedstawia Minister Zdrowia.

Czwartek (28 kwietnia)

10:30 Komisja Zdrowia

Informacja na temat wpływu ferm przemysłowych na zdrowie ludzi – przedstawiają: Minister Zdrowia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Klimatu i Środowiska.

SENAT

 

Wtorek (26 kwietnia)

12:00 Komisja Zdrowia

System opieki nad pacjentami ze schorzeniami narządu wzroku.

Środa (27 kwietnia)

11:00 rozpoczęcie 41. posiedzenia Senatu RP

Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz