Parlamentarny tydzień w pigułce

09 Maja 2022, 10:30 sejm

W najbliższych dniach, od wtorku do piątku planowane są posiedzenia sejmowych komisji, podkomisji i zespołów dotyczących ochrony zdrowia. W dniach 11 i 12 maja odbędzie się także 54. posiedzenie Sejmu RP.

Wtorek (10 maja)

15:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii

Ostre białaczki szpikowe (AML) - leczenie i potrzeby pacjentów.

17:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Rozpatrzenie informacji na temat strategii planów poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w kontekście pandemii, a także powiększającej się skali wad postawy, mniejszej sprawności fizycznej i zwiększającej się nadwagi i otyłości – przedstawiają: Minister Edukacji Nauki i Młodzieży, Minister Sportu i Turystyki, Minister Zdrowia.

Rozpatrzenie informacji na temat udziału dzieci i młodzieży w lekcjach wychowania fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z problemami kardiologicznymi – przedstawiają: Minister Edukacji Nauki i Młodzieży, Minister Sportu i Turystyki, Minister Zdrowia.

Środa (11 maja)

10:00 rozpoczęcie 54. posiedzenia Sejmu RP

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty (druki nr 2114 i 2213) - sprawozdawca poseł Tomasz Latos.

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Zdrowia w sprawie stanu przygotowań do fali zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron

13:00 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej (druk nr 2215).

15:00 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie informacji na temat profilaktyki i leczenia zakażeń wirusem HIV w czasie pandemii COVID-19 – przedstawia Minister Zdrowia.

18:00 Podkomisja stała do spraw onkologii

Rozpatrzenie informacji na temat ścieżki refundacyjnej wyrobów medycznych w onkologii – przedstawia Minister Zdrowia.

Czwartek (12 maja)

13:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat przyszłości psychiatrii środowiskowej w Polsce – wdrażanie pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego oraz planów jego zmiany w rozwiązania systemowe.

Piątek (13 maja)

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Reforma polityki alkoholowej w Polsce. Ile kosztuje budżet państwa i polskie społeczeństwo tzw. "luka akcyzowa"?

12:30 Parlamentarny Zespół ds. Szczepień i Promocji Zdrowia

Podsumowanie działań na rzecz promocji szczepień w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień (26.04 - 2.05.2022).

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Medycyny Paliatywnej i Naprawy Systemu Ochrony Zdrowia

Standardy organizacyjne i wymogi kwalifikacyjne w opiece paliatywnej. Problemy finansowania jednostek medycyny paliatywnej. Propozycje zmian.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz