Liczba specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego spadła

09 Maja 2022, 15:16 Ratownicy

W 2021 roku wzrosła liczba podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, natomiast spadła liczba zespołów specjalistycznych. Jak czytamy w raporcie GUS, jest to tendencja utrzymująca się od kilku lat.

Więcej zespołów podstawowych, mniej specjalistycznych

Według danych z raportu GUS "Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2021 r.", w zeszłym roku w Polsce funkcjonowało 1 587 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 1 250 podstawowych i 337 specjalistycznych. Najwięcej zespołów podstawowych odnotowano w województwie mazowieckiem (163), śląskim (122) i małopolskim (113), a specjalistycznych na Śląsku (41), na Mazowszu (39) i w Wielkopolsce (33).

W ramach medycznych czynności ratunkowych w 2021 roku zespoły ratownictwa medycznego wykonały prawie 3,1 mln wyjazdów/wylotów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zwiększyła się o 299,6 tys. Najwięcej, bo prawie 80 proc. wszystkich wyjazdów/wylotów stanowiły te do domu pacjenta. W 2021 roku było ich o 1,7 proc. więcej niż w 2020 roku. 3,5 proc. interwencji zespołów ratownictwa medycznego odbywało się w ruchu uliczno  - drogowym, 2 proc. w pracy, a 0,5 proc. w szkole.

Doraźnej pomocy medycznej udzielały także lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 241 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Z systemem państwowego ratownictwa medycznego współpracowało 156 izb przyjęć, 17 centrów urazowych oraz 11 centrów urazowych dla dzieci.

Świadczenia w miejscu zdarzenia

Liczba osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w 2021 roku, wyniosła blisko 3,1 mln, czyli o 305 tys. więcej niż w roku poprzednim. 4,9 proc. z nich stanowiły dzieci i młodzież do lat 18, a 48,4 proc. osoby w wieku 65 lat i więcej. W 2020 roku liczby te wynosiły odpowiednio 4,5 proc. i 48,5 proc. 

Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy medycznej zespołu ratownictwa medycznego w domu miał 65 lat i więcej. W wyniku zdarzeń w ruchu uliczno - drogowym czy w miejscu pracy, najczęściej świadczeń zdrowotnych zespoły ratownictwa udzielały dorosłym w przedziale wiekowym 18 - 64. Prawie 3/4 interwencji w szkołach dotyczyło osób małoletnich, czyli do 17 roku życia.  

W Polsce na 1 tys. osób przypadało 80, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej w miejscu zdarzenia. Rok wcześniej wskaźnik ten był mniejszy i wynosił 72 osoby. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie zachodniopomorskim, a najmniej w wielkopolskim. Na Zachodnim Pomorzu z pomocy medycznej w miejscu zdarzenia, w przeliczeniu na 1 tys. osób, skorzystały 104 osoby, a w Wielkopolsce 59 osób.

Struktura ratownictwa medycznego

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r., w skład zespołów ratownictwa medycznego wchodziło 12,9 tys. pracowników. 11 tys. z nich stanowili ratownicy medyczni, 1,1 tys. pielęgniarki systemu ratownictwa medycznego, a ponad 400 to lekarze systemu ratownictwa medycznego. W porównaniu z 2020 r., liczba personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego utrzymuję się na zbliżonym poziomie.

Pomoc na SOR

W 2021 roku najwięcej świadczeń na izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych udzielono w trybie ambulatoryjnym - ponad 3,4 mln osób. Liczba ta wzrosła o 5,3 proc. w porównaniu z 2020 roku. Rok do roku wzrosła również liczba osób  leczonych w trybie stacjonarnym - o 14,1 proc. do 1,6 mln osób. Dzieci stanowiły 17,2 proc. ogólnej liczby leczonych w izbach przyjęć lub SOR (w 2020 15,6 proc.), osoby w wieku 65 lat i więcej – 27,7 proc. (w 2020 r. 27,8% proc.), a dorośli w przedziale 18 - 64 lat - 55,1 proc.

W przeliczeniu na 1 tys. osób 130 udzielono świadczeń zdrowotnych w SOR lub izbach przyjęć, czyli o 10 więcej niż w 2020 roku. Najwięcej osób, którego skorzystały z pomocy w tego typu miejscach w przeliczeniu na 1 tys. osób, odnotowano w województwie pomorskim – 158, a najmniej w województwie śląskim – 90.

Źródło danych: GUS

Polecamy także:

Będą nowe świadczenia w zakresie AOS

NFZ: ponad 600 mln złotych więcej m.in. dla POZ i AOS

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: kluczem kadry i zmiana wyceny

Dyspozytornie medyczne odrębną pozycją w kosztach ratownictwa

Ratownicy medyczni będą mieli swoją ustawę. Jest projekt

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz