Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Tomasz Latos

lekarz radiolog, Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

Rodowity Bydgoszczanin, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalista z zakresu radiodiagnostyki. Odbył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami i marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1992 związany zawodowo z Szpitalem Uniwersyteckim im. dra A. Jurasza w Zakładzie Radiologii, w latach 1999- 2001 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa tego szpitala. W latach 1998-2005 przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miasta Bydgoszczy. 

Mandat posła sprawuje od 2005 roku. W VII Kadencji Sejmu był...
Komentarze i wypowiedzi
Beata Małecka-Libera

Lekarz, polityk, posłanka Platformy Obywatelskiej, b. wiceminister zdrowia, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia. 

Pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej i studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia na UJ. Specjalizuje się w zakresie zdrowia publicznego. W latach 2002-2005 była dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. Od 2005 jest posłanką na Sejm (Platforma Obywatelska). W styczniu 2015 roku powołana na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie zdrowia, pełniącego jednocześnie funkcję pełnomocnika rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Jest...

Komentarze i wypowiedzi
Waldemar Kraska

Lekarz, polityki, senator (Prawo i Sprawiedliwość), Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia

 

Pochodzi z Sokołowa Podlaskiego. Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. Od lat związany jest zawodowo ze szpitalem w Sokołowie Podlaskim, gdzie od 2004 pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Jest także koordynatorem medycznym w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. Jest doświadczonym samorządowcem i działaczem społecznym. Mandat senatora sprawuje od 2005 roku. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Senackiej Komisji Zdrowia.

Komentarze i wypowiedzi
Władysław Kosiniak-Kamysz

Lekarz, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm, b.minister pracy i polityki społecznej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł na Sejm RP

W Sejmie obecnej kadencji jest członkiem sejmowej Komisji Zdrowia. Od lat związany z medycyną oraz polityką społeczną i rodzinną. Był najmłodszym ministrem w Gabinecie premiera Donalda Tuska. Jako szef resortu pracy i polityki społecznej wśród priorytetów swoich działań wskazywał politykę rodzinną, także zdrowotną, oraz wspieranie aktywności osób starszych i politykę senioralną. W MPiPS pod jego kierownictwem powstał Departament Polityki Senioralnej oraz Rada ds. Polityki Senioralnej, a także...

Komentarze i wypowiedzi
Anna Czech

Polityk, menedżer i samorządowiec, posłanka na Sejm (Prawo i Sprawiedliwość)

Pracowała m.in. w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, pełniła funkcję wojewódzkiego inspektora sanitarnego i dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W latach 1997-1998 była wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska inspektorem ochrony środowiska. Od 1998 pełni funkcję dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. Równocześnie jest prezesem Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. W obecnej kadencji jest członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia. Jest również...

Komentarze i wypowiedzi
Wojciech Maksymowicz

Neurochirurg, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, b. minister zdrowia

Neurochirurg, profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Studiował w Warszawie, gdzie zrobił doktorat i habilitację. Jest Prorektorem  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownikiem Wydziału Nauk Medycznych w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii. Minister Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997-1999r.

Komentarze i wypowiedzi
Lidia Gądek

Lekarz, polityk, posłanka na Sejm, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki oraz Zespołu ds. Cukrzycy

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną. Ma specjalizacje zawodowe z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i medycyny pracy. Ukończyła także podyplomowo Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Była dyrektorem miejsko-gminnego Centrum Medycznego.

W Parlamencie zasiada od 2011 roku. Jest członkiem sejmowej Komisji Zdrowia, a także kilku zdrowotnych zespołów parlamentarnych. Zainicjowała powstanie Zespołu ds....

Komentarze i wypowiedzi
Krzysztof Łanda

Konsultant w Dentons Business Services EMEA (DBSE) oraz członek międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons. W latach 2015-2017, jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych.

Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia, był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) do władz i...

Komentarze i wypowiedzi
Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia.

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

Jest także Dyrektorem programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownikiem programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz...

Komentarze i wypowiedzi
Michał Boni

Polityk, b. minister pracy i polityki społecznej oraz b. minister administracji i cyfryzacji, europoseł (Platforma Obywatelska)

Od lat związany z polityką społeczną. Były minister pracy i polityki społecznej, były wiceminister pracy, były minister administracji i cyfryzacji  oraz szef Zespołu Doradców Strategicznych w rządzie Donalda Tuska. Obecnie sprawuje mandat poselski w Parlamencie Europejskim. Pracuje w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz w Komisji Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Społeczne. Zaangażowany w działalność w zakresie e-zdrowia.

Komentarze i wypowiedzi