Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zdrowie publiczne). Ma trzydzieści lat stażu pracy w Szpitalu Miejskim w Kielcach. Była przewodniczącą Świętokrzyskiej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w dwóch poprzednich kadencjach samorządu pielęgniarek i położnych. Od stycznia 2016 roku jest Prezesem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Jest członkiem zespołów i komisji działających przy NRPiP, m in. Komisji Prawa i Legislacji, Komisji Budżetowo-Finansowej, Zespołu...

Komentarze i wypowiedzi
Marek Ruciński

Lekarz, polityk, poseł na Sejm (.Nowoczesna)

Lekarz i wieloletni Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 40 lat temu wybrał ten zawód, aby pomagać ludziom. Deklaruje, że dobro pacjentów leży mu szczególnie na sercu.

Chce zmieniać służbę zdrowia, uczynić ją bardziej przyjazną i skuteczną poprzez zniesienie monopolu NFZ, znalezieniu dodatkowych źródeł finansowania, przywróceniu godności i podmiotowości pacjentom, zmianie sposobu zatrudniania i finansowania personelu medycznego, w tym przede wszystkim pielęgniarek i fizjoterapeutów, a także...

Komentarze i wypowiedzi
Katarzyna Sabiłło

Założycielka i Prezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego WUM i polsko-francuskich podyplomowych studiów zarządzania (MBA) (UŁ/Université Lyon III). Od wielu lat zajmuje się rynkiem farmaceutycznym. Uczestniczyła w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami prawa farmaceutycznego. Była członkiem zespołu ds. nowelizacji prawa farmaceutycznego przy Ministrze Zdrowia. Jest wykładowcą Colledium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz Uczelni Łazarskiego. 

Komentarze i wypowiedzi
Marek Tomków

Farmaceuta, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze farmaceutycznym. Obecnie jest wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu. Z kolei w latach 2002-2007 pełnił funkcję wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Z wykształcenia jest farmaceutą, ukończył wydział farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

Ekspert i wykładowca w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Uczestnik wielu kluczowych debat i wydarzeń specjalnych związanych z sektorem aptecznym. W 2016 r. znalazł się w...

Komentarze i wypowiedzi
Anna Janczewska-Radwan

Minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest członkiem Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia i wieloletnim członkiem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. W latach 2008-2014 Prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED. W latach 2004-2008 Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Od 1993 roku jest ekspertem ds. Ochrony Zdrowia w BCC. W 1991 roku uzyskała tytuł Pierwszej Damy Polskiego Biznesu a w 1997 roku Bizneswoman 1997, w 1998 roku Narodowa Fundacja Właścicielek Przedsiębiorstw...

Komentarze i wypowiedzi
Prof. Tomasz Grodzki

Lekarz, senator Platformy Obywatelskiej, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, minister zdrowia w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej

Pochodzi ze Szczecina, ukończył studia na Pomorskiej Akademii Medycznej. Zawodowo praktykuje w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, którego był dyrektorem w latach 1998-2016. W okresie 2003-2004 piastował funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgów (European Society of Thoracic Surgeons). Od maja 2016 pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

W Senacie obecnej kadencji jest członkiem Senackiej Komisji Zdrowia.

Komentarze i wypowiedzi
Katarzyna Śledziewska

Dyrektor Zarządzający DELab UW

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i prowadzi wykłady z  teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Jest członkiem Readie – międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

Pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego DELab UW oraz koordynuje program Digital Market. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu.

DELab UW to transdyscyplinarny instytut...

Komentarze i wypowiedzi
Tadeusz Jędrzejczyk

Specjalista zdrowia publicznego, dr n. med., były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, pełni także funkcję Przewodniczącego Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego. Przez wiele lat związany był z Narodowym Funduszem Zdrowia najpierw jako dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a później jako prezes Funduszu.  Był także radnym Miasta Gdańska. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych związanych z epidemiologią oraz zarządzaniem ochroną zdrowia.

Komentarze i wypowiedzi
Marta Mańczuk

Adiunkt, Kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

Matematyk, epidemiolog, doktor nauk medycznych z zakresu epidemiologii nowotworów. Stypendystka Fulbrighta w latach 2014-2015. Adiunkt w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kieruje Pracownią Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ekspertka Polskiej Ligi Walki z Rakiem w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów. W pracy naukowej skupia się na związanych ze stylem życia czynnikach ryzyka...

Komentarze i wypowiedzi
Marcin Nowacki

Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W latach 2006-2010 pełnił funkcje kierownicze w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A oraz Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, odpowiadając za rozwój inwestycji i politykę gospodarczą. Brał udział w realizacji ponad 40 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 1 mld euro. Aktywny przedsiębiorca posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku świadczenia usług diagnostyki obrazowej, w tym teleradiologii. W ramach ZPP koordynuje m.in. prace związane z sektorem medycznym, zarówno z punktu widzenia branży farmaceutycznej, świadczeniodawców...

Komentarze i wypowiedzi